Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Bài 3 trang 169 sgk hóa học 11, Trình bày tóm tắt...

Bài 3 trang 169 sgk hóa học 11, Trình bày tóm tắt quy trình chưng cất dầu mỏ, các phân đoạn và ứng dụng của chúng. Có mấy loại than chính?...

Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – Bài 3 trang 169 sgk hóa học 11. Trình bày tóm tắt quy trình chưng cất dầu mỏ , các phân đoạn và ứng dụng của chúng. Có mấy loại than chính? Thành phần và cách chế biến chúng.

Trình bày tóm tắt quy trình chưng cất dầu mỏ , các phân đoạn và ứng dụng của chúng. Có mấy loại than chính? Thành phần và cách chế biến chúng.

Giải

Sơ đồ chưng cất dầu mỏ

Advertisements

-có 3 loại than chính là than dầy , than mỡ , than nâu.

Mục lục môn Hóa 11