Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Báo cáo thực hành: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế...

Báo cáo thực hành: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan, Thí nghiệm 1. Xác định định tính cacbon và hidro –...

Bài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan – Báo cáo thực hành: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan. Thí nghiệm 1. Xác định định tính cacbon và hidro
– Tiến hành thí nghiệm: SGK.
– Hiện tượng: (Các bạn nên quan sát hình 4.1 trang 90 sgk Hóa 11)
+ Nung nóng hỗn hợp, bột CuSO4 khan từ màu trắng …

Thí nghiệm 1. Xác định định tính cacbon và hidro

– Tiến hành thí nghiệm: SGK.

– Hiện tượng: (Các bạn nên quan sát hình 4.1 trang 90 sgk Hóa 11)

   + Nung nóng hỗn hợp, bột \(CuSO_4\) khan từ màu trắng chuyển sang màu xanh.

   + Xuất hiện kết tủa trắng trong dung dịch.

   + Một phần hỗn hợp còn lại trong ống nghiệm chuyển màu đỏ.

– Giải thích: Khi đun nóng hỗn hợp, phản ứng hóa học xảy ra:

Chất hữu cơ + \(CuO → CO_2 + H_2O\)

   + Bột đồng sunfat (màu trắng) chuyển màu xanh do hơi nước vừa mới sinh đã kết hợp với \(CuSO_4\) khan tạo thành muối ngậm nước \(CuSO_4.5H_2O =>\) Xác nhận có H (hiđro) có trong hợp chất cần nghiên cứu.

Quảng cáo

   + Khí \(CO_2\) tác dụng với \(Ca(OH)_2\) tạo thành kết tủa \(CaCO_3 =>\) Xác nhận có O (oxi) có trong hợp chất cần nghiên cứu..

   + Kết luận: Trong hợp chất hữu cơ có C, H.

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử một tính chất của metan

– Tiến hành thí nghiệm: SGK

– Hiện tượng:

   + Đưa que diêm đang cháy tới đầu ống dẫn khí vuốt nhọn, \(CH_4\) được dẫn ra từ ống nghiệm bốc cháy với ngọn lửa xanh nhạt.

   + Đưa mặt đế sứ vào phía trên ngọn lửa, có các giọt nước đọng trên mặt sứ.

   + Đưa đầu ống dẫn khí sục vào các dung dịch \(KMnO_4\) và nước brom, không có hiện tượng mất màu.

– Giải thích:

   + Đốt \(CH_4\) cháy tạo ra \(CO_2\) và \(H_2O\), tỏa nhiều nhiệt.

\(CH_4 + 2O_2 → CO_2 + H_2O\) (H = -890kJ)

   + \(CH_4\) không làm mất màu dung dịch \(KMnO_4\) và nước brom, chứng tỏ không xảy ra phản ứng.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 11