Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Báo cáo thực hành: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế...

Báo cáo thực hành: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan, Thí nghiệm 1. Xác định định tính cacbon và hidro –...

Chia sẻ
Bài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan – Báo cáo thực hành: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan. Thí nghiệm 1. Xác định định tính cacbon và hidro
– Tiến hành thí nghiệm: SGK.
– Hiện tượng: (Các bạn nên quan sát hình 4.1 trang 90 sgk Hóa 11)
+ Nung nóng hỗn hợp, bột CuSO4 khan từ màu trắng …

Thí nghiệm 1. Xác định định tính cacbon và hidro

– Tiến hành thí nghiệm: SGK.

– Hiện tượng: (Các bạn nên quan sát hình 4.1 trang 90 sgk Hóa 11)

   + Nung nóng hỗn hợp, bột \(CuSO_4\) khan từ màu trắng chuyển sang màu xanh.

   + Xuất hiện kết tủa trắng trong dung dịch.

   + Một phần hỗn hợp còn lại trong ống nghiệm chuyển màu đỏ.

– Giải thích: Khi đun nóng hỗn hợp, phản ứng hóa học xảy ra:

Chất hữu cơ + \(CuO → CO_2 + H_2O\)

   + Bột đồng sunfat (màu trắng) chuyển màu xanh do hơi nước vừa mới sinh đã kết hợp với \(CuSO_4\) khan tạo thành muối ngậm nước \(CuSO_4.5H_2O =>\) Xác nhận có H (hiđro) có trong hợp chất cần nghiên cứu.

   + Khí \(CO_2\) tác dụng với \(Ca(OH)_2\) tạo thành kết tủa \(CaCO_3 =>\) Xác nhận có O (oxi) có trong hợp chất cần nghiên cứu..

   + Kết luận: Trong hợp chất hữu cơ có C, H.

Quảng cáo

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử một tính chất của metan

– Tiến hành thí nghiệm: SGK

– Hiện tượng:

   + Đưa que diêm đang cháy tới đầu ống dẫn khí vuốt nhọn, \(CH_4\) được dẫn ra từ ống nghiệm bốc cháy với ngọn lửa xanh nhạt.

   + Đưa mặt đế sứ vào phía trên ngọn lửa, có các giọt nước đọng trên mặt sứ.

   + Đưa đầu ống dẫn khí sục vào các dung dịch \(KMnO_4\) và nước brom, không có hiện tượng mất màu.

– Giải thích:

   + Đốt \(CH_4\) cháy tạo ra \(CO_2\) và \(H_2O\), tỏa nhiều nhiệt.

\(CH_4 + 2O_2 → CO_2 + H_2O\) (H = -890kJ)

   + \(CH_4\) không làm mất màu dung dịch \(KMnO_4\) và nước brom, chứng tỏ không xảy ra phản ứng.

Quảng cáo


Mục lục môn Hóa 11

Chia sẻ
Loading...