Trang chủ Lớp 11 Ngữ văn lớp 11 Anh (chị) hãy trình bày-suy nghĩ của mình về Giữ gìn môi...

Anh (chị) hãy trình bày-suy nghĩ của mình về Giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, trang 35 SGK Văn 11, Môi trường xanh, sạch và đẹp là tiêu chí ...

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội – Anh (chị) hãy trình bày-suy nghĩ của mình về Giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, trang 35 SGK Văn 11. Môi trường xanh, sạch và đẹp là tiêu chí luôn đồng thời đi liền với cuộc sống, nhất là cuộc sống văn minh, hiện đại.

GỢI Ý LÀM BÀI

–  Xã hội ngày càng phát triển. Môi trường xanh, sạch và đẹp là tiêu chí luôn đồng thời đi liền với cuộc sống, nhất là cuộc sống văn minh, hiện đại.

–  Giữ gìn môi trường sạch và đẹp là trách nhiệm của mỗi người vì nó mang lại lợi ích cho chính bản thân mỗi chúng taế

Quảng cáo

–  Chúng ta đã làm gì để có được một mồi trường sống xanh, sạch và đẹp?

+ Trong gia đình

+ Ở trường

+ Ngoài xã hội (Anh (chị) có quan tâm hoặc đã từng tham gia các phong trào bảo vộ môi trường, chống sự nóng lên của trái đất hay chưa? Anh chị nhận thức về điều đó như thế nào?)

–  Đưa ra những số liệu về sự cố gắng của con người trong lịch sử hoặc trong thời gian gần đây về việc làm cho cuộc sống của chúng ta xanh, sạch và đẹp hơn.

–  Khẩu hiệu hành động của chúng ta cho một cuộc sống xanh, sạch và đẹp là gì?

Quảng cáo