Trang chủ Lớp 11 Ngữ văn lớp 11 Anh (chị) hãy trình bày-suy nghĩ của mình về Thái độ không...

Anh (chị) hãy trình bày-suy nghĩ của mình về Thái độ không trung thực trong thi cử, trang 35 Văn 11, Cần kiên quyết chống lại những thái độ sai ...

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội – Anh (chị) hãy trình bày-suy nghĩ của mình về Thái độ không trung thực trong thi cử, trang 35 SGK Văn 11. Cần kiên quyết chống lại những thái độ sai trong thi cử làm cho môi trường giáo dục lành mạnh và phát triển.

GỢI LÀM BÀI

–   Những hành vi như thế nào được xem là thái độ sai trong thi cử? (dẫn chứng cụ thể, có thể đưa ra cả số liệu).

–   Những thái độ sai trong thi cử như vậy gây tác hại như thế nào?

+ Biến chuyện thi cử từ một nhiệm vụ thành một hành động đối phó.

+ Làm méo mó nhân cách của người học sinh, sinh viên.

Quảng cáo

+ Không đánh giá đúng thực chất của việc học tập.

+ Làm hổng kiến thức, gây hậu quả lâu dài.

–   Làm phiền lòng gia đình, gây dư luận lo lắng cho toàn xã hội.

–   Cần kiên quyết chống lại những thái độ sai trong thi cử làm cho môi trường giáo dục lành mạnh và phát triển.