Trang chủ Lớp 11 Ngữ văn lớp 11 Người xưa có câu: “Đàn bà chớ kể Thuý Vân, Thuý Kiều”....

Người xưa có câu: “Đàn bà chớ kể Thuý Vân, Thuý Kiều”. Anh (chị) hãy nói rõ ý kiến của mình về quan niệm trên, trang 10 SGK Văn 11,...

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học – Người xưa có câu: “Đàn bà chớ kể Thuý Vân, Thuý Kiều”. Anh (chị) hãy nói rõ ý kiến của mình về quan niệm trên, trang 10 SGK Văn 11. Câu lục bát này là thái độ khá khắt khe của các nhà nho xưa đối với các nhân vật trong các tác phẩm văn học nói riêng và sự ảnh hưởng của nó đối với con người trong xã hội nói chung.

GỢI Ý LÀM BÀI

a.   Câu nói của người xưa có hai vế đầy đủ là:

Đàn ông chớ đọc Phan Trần,

Đàn bà chớ kể Thuý Vân, Thuý Kiều.

Câu lục bát này là thái độ khá khắt khe của các nhà nho xưa đối với các nhân vật trong các tác phẩm văn học nói riêng và sự ảnh hưởng của nó đối với con người trong xã hội nói chung.

b.    Sở dĩ có thái độ như vậy là vì, các nhà nho xưa cho rằng Thuý Kiều có nhiều hành động và những ứng xử không phù hợp với lễ giáo phong kiến (là con gái mà lại chủ động Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình đi tìm người yêu, tự ý thề ước với Kim Trọng, mấy lần vào thanh lâu, qua tay không biết bao người đàn ông…). Tất cả những việc này của Thuý Kiều, theo họ không tốt cho phụ nữ (đàn bà). Nó có thể làm cho đàn bà hư hỏng. Nó xúi giục họ sống lối sống buông thả, vượt ra khỏi những nguyên tắc của đạo Tam tòng tứ đức và chữ Tiết hạnh…

c.   Tuy nhiên, cần phải đánh giá một cách công bằng rằng, Thuý Kiều có quyền chủ động đi tìm hạnh phủc. Trong giao tiếp nói chung, cũng như trong lúc gặp gỡ và thề ước với Kim Trọng nói riêng, nàng luôn giữ thái độ đoan trang đúng mực. Thậm chí khi Kim Trọng:

Sóng tình dường đã xiêu xiêu,

Xem trong âu yếm có chiều lả lơi.

Quảng cáo

Thuý Kiều đã rất kiên quyết:

Thưa rằng: “Đừng lấy làm chơi,

Dẽ cho thưa hết một lời đã nao!

[…]

Đã cho vào bậc bố kinh,

Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu.

Ra tuồng trên Bộc, trong dâu,

Thì con người ấy ai cầu làm chi!

Phải điểu ăn xổi ở thì,

Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày!”.

Vì chữ hiếu, Kiều đã phải hi sinh tình riêng và cả tương lai của mình (nàng đã phải bán mình chuộc cha). Lâm vào tình thế tuyệt vọng, Kiều đã mấy lần tự tử nhưng không thành…

Tóm lại, Kiều là một nhân vật đáng thương. Đọc Truyện Kiểu ta thấy sự tàn ác vô nhân đạo của chế độ phong kiến đối với con người, nhất là đối với phụ nữ, kể cả những bậc tài sắc tuyệt vời.

Quảng cáo