Trang chủ Lớp 12 Địa lí lớp 12 Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng...

Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?...

Chia sẻ
Các vùng kinh tế trọng điểm – Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?. Vì: các vùng kinh tế trọng điểm là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế— xã hội của đất nước.

Vì: các vùng kinh tế trọng điểm là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế— xã hội của đất nước (nơi hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp dẫn các Nhà đầu tư; tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho các vùng khác; thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc).

Quảng cáo

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...