Trang chủ Lớp 12 Địa lí lớp 12 Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của...

Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm....

Chia sẻ
Các vùng kinh tế trọng điểm – Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm.. Quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm.

Quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm.

Vùng kinh tế trọng điểm

Đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX

Sau năm 2000

Phía Bắc

Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Thêm 3 tỉnh: Hà Tây (nay là Hà Nội), Vĩnh Phúc, Bắc Ninh

Miền Trung

Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Thêm tỉnh Bình Định

Phía Nam

TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương

Thêm 4 tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang