Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12 Bài 4 trang 163 – Hóa 12, Hợp chất nào sau đây...

Bài 4 trang 163 – Hóa 12, Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?...

Sơ lược về Niken Kẽm Chì Thiếc – Bài 4 – Trang 163 – SGK Hóa học 12. Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

4. Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

Quảng cáo

A. ZnO ;                                    B. Zn(OH)2  ;

C. ZnSO4 ;                                D. Zn(HCO3)2 .

Hướng dẫn.

Đáp án C.