Bài 23. Ôn tập chương 6 trang 107 Hóa 12 Kết nối tri thức: Kim loại nào sau đây không phản ứng hoá học...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi trang 107: Câu 1, 2, 3, 4, 6 bài 23. Ôn tập chương 6...
Bài 22. Sự ăn mòn kim loại trang 102, 103, 104 Hóa 12 Kết nối tri thức: Vỏ tàu biển bằng thép để lâu...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 102, Câu hỏi trang 103; Câu hỏi trang 104: CH1, HĐ, CH2, Câu hỏi trang 105 bài...
Bài 21. Hợp kim trang 99, 100, 101 Hóa 12 Kết nối tri thức: Khung xe đạp, xe máy, ô tô hay thân vỏ...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 99: MĐ, HĐ, CH, Câu hỏi trang 101 bài 21. Hợp kim trang 99, 100, 101 Hóa...
Bài 20. Kim loại trong tự nhiên và phương pháp tách kim loại trang 94, 95, 96 Hóa 12 Kết nối tri thức: Trong...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 94; Câu hỏi trang 95: CH1, HĐ, CH2; Câu hỏi trang 96: CH, HĐ,...
Bài 19. Tính chất vật lý và tính chất hóa học của kim loại trang 89, 90, 91 Hóa 12 Kết nối tri thức:...
Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 89; Câu hỏi trang 90: CH1, CH2, CH3, CH4; Câu hỏi trang 91: HĐ1, HĐ2;...
Bài 18. Cấu tạo và liên kết trong tinh thể kim loại trang 87 Hóa 12 Kết nối tri thức: Kim loại được sử...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 87: MĐ, HĐ, CH, Câu hỏi trang 88, Lý thuyết bài 18. Cấu tạo và liên kết...
Bài 17. Ôn tập chương 5 trang 86 Hóa 12 Kết nối tri thức: Xét các cặp oxi hoá – khử sau: Cặp oxi...
Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang 86: Câu 1, 2, 3 bài 17. Ôn tập chương 5 trang 86 Hóa 12...
Bài 16. Điện phân trang 78, 79, 80 Hóa 12 Kết nối tri thức: Trong pin điện hoá, hoá năng được chuyển thành điện...
Lời Giải Câu hỏi trang 78: MĐ, HĐ, Câu hỏi trang 79; Câu hỏi trang 80: HĐ1, HĐ2; Câu hỏi trang 84: HĐ,...
Bài 15. Thế điện cực và nguồn điện hóa học trang 67, 68, 69 Hóa 12 Kết nối tri thức: Pin điện hoá là...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 67: MĐ, HĐ; Câu hỏi trang 68: CH1, CH2; Câu hỏi trang 72: HĐ, CH1, CH2, Câu...
Câu hỏi 5 trang 107 Hóa 12 Kết nối tri thức: Nhúng hai thanh kẽm giống nhau vào hai cốc (1) và (2) chứa...
Khi để kim loại trong không khí, có thể xảy ra hiện tượng ăn mòn hoá học. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi...

Mới cập nhật

Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích từ môi trường. B. từ môi trường ngoài cơ...
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Lời giải bài tập, câu hỏi 33.1...
Theo em, trong thí nghiệm của An đã có bước nào chưa chính xác? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả...
Khi bố trí thí nghiệm cần chú ý các điều kiện cần thiết để thu được kết quả chính xác Hướng dẫn trả lời...
Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) …...
Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) Trả lời 32.4 - Bài 32. Thực hành:...
Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn loại túi có đặc điểm gì để trùm lên lá?
Thực vật có sự thoát hơi nước qua khí khổng Hướng dẫn trả lời 32.3 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân...
Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển nước từ rễ lên thân ở thực vật?
Nước được vận chuyển theo mạch gỗ từ rễ lên thân Lời giải bài tập, câu hỏi 32.2 - Bài 32. Thực hành:...
Cắt một cành hoa hồng trắng rồi cắm vào cốc nước pha màu tím. Sau một thời gian, cánh hoa sẽ có màu gì?
Nước và các chất khoáng được hút vào vận chuyển lên phía trên nhờ mạch gỗ Trả lời 32.1 - Bài 32. Thực...