Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài VI.1, VI.2 trang 100 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12:...

Bài VI.1, VI.2 trang 100 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ...

Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang vàc một tấm kẽm. Bài VI.1, VI.2 trang 100 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài tập cuối chương VI – Lượng tử ánh sáng

VI.1. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang vàc một tấm kẽm

A. tích điện âm.        

B. tích điện dương

Quảng cáo

C. không tích điện.    

D. được che chắn bằng một tấm thuỷ tinh dày.

VI.2. Chiếu ánh sáng nhìn thấy vào chất nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượnỉ quang điện ?

A. Đồng.                 B. Bạc.                C. Kẽm.          D. Natri.

Đáp án:  

VI.1 VI.2
D D