Trang chủ Lớp 2 Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức Thảo luận- trang 58- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức...

Thảo luận- trang 58- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Hình ảnh thầy cô xuất hiện ở đâu?...

Hướng dẫn trả lời Câu 1, 2 thảo luận- trang 58- SGK Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống - Chủ đề 9. Thầy cô của em. Hoạt động cá nhân: Trình bày ý tưởng và cách thể hiện các sản phẩm của mình... Hình ảnh thầy cô xuất hiện ở đâu?

Câu 1

Hoạt động cá nhân: Trình bày ý tưởng và cách thể hiện các sản phẩm của mình

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát tranh em vẽ và trình bày ý tưởng của mình

Answer - Lời giải/Đáp án

Em vẽ cô giáo chủ nhiệm lớp em cùng cả lớp trong ngày 20/11, các bạn đang hát và tặng hoa cô


Câu 2

Hoạt động nhóm: Thảo luận về các sản phẩm mỹ thuật của các thành viên trong nhóm theo 1 số gợi ý sau

- Hình ảnh thầy cô xuất hiện ở đâu?

- Hình ảnh thầy cô xuất hiện cùng ai?

Advertisements (Quảng cáo)

- Em thích bài thực hành nào nhất? Màu đậm, màu nhạt trong bài đó được thể hiện như thế nào?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát tranh em vẽ và cùng các bạn thảo luận về bức tranh của em

Answer - Lời giải/Đáp án

- Hình ảnh cô giáo em xuất hiện cùng các bạn học sinh trong lớp

- Em thích tranh của bạn lớp trưởng nhất (dưới đây). Màu sắc trong tranh bạn thể hiện rất hài hòa, sinh động

- Em thích tranh của bạn lớp trưởng nhất (dưới đây). Màu sắc trong tranh bạn thể hiện rất hài hòa, sinh động: