Trang chủ Lớp 2 Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức Vận dụng- trang 59- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức...

Vận dụng- trang 59- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Thiết kế 1 sản phẩm mỹ thuật tặng thầy cô của em...

Thiết kế 1 sản phẩm em thích tặng thầy cô. Hướng dẫn giải vận dụng- trang 59- SGK Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống - Chủ đề 9. Thầy cô của em. Thiết kế 1 sản phẩm em thích tặng thầy cô...

Question - Câu hỏi/Đề bài

Thiết kế 1 sản phẩm mỹ thuật tặng thầy cô của em

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Thiết kế 1 sản phẩm em thích tặng thầy cô

Answer - Lời giải/Đáp án

em thiết kế sổ tặng cô giáo em, trên bìa sổ là chân dung em vẽ tặng cô