Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2
Soạn bài Xem truyền hình trang 103 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2
–        Gợi ý: Chú La mời mọi người đến nhà mình để…………………….. về xã mình.
Soạn bài Cậu bé và cây si già trang 96 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt...
–      Gợi ý. Cậu bé dùng dao “hí………….. ”
Soạn bài Cây đa quê hương trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2
–      Hướnq dẫn: Đọc kĩ đoạn 1, tìm xem cây đa sống lâu năm được biểu hiện qua từ ngữ, hình ảnh nào? Tìm những từ ngữ hình ảnh ấy. Đó chính là nội dung câu

Luyện tập

Tả chiếc cặp sách của em, Đoạn văn tả về chiếc cặp sách. Cặp có hai ngăn chính để sách vở, giấy làm bài...
Văn Miêu Tả - Tả chiếc cặp sách của em. Đoạn văn tả về chiếc cặp sách. Cặp có hai ngăn chính để sách...
Bài 1, 2, 3 trang 148 sgk Toán lớp 2: So sánh các số có ba chữ số
Bài 1, 2, 3 trang 148 sgk Toán lớp 2: So sánh các số có ba chữ số. Bài 1: So sánh,Bài 2: Tìm...
Chính tả – Tuần 12 trang 54 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ng hoặc ngh:
Điền ng hoặc ngh. Chính tả - Tuần 12 trang 54 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Chính tả...