Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2
Quảng cáo


Luyện tập

Soạn bài Cò và Cuốc trang 37 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2
Tập đọc: Cò và Cuốc - Soạn bài Cò và Cuốc trang 37 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1. Thấy Cò...
Tiết 1 – Tuần 27 trang 34 Vở BT Tiếng Việt 2 tập 2: Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi “Khi nào...
1. Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi “Khi nào ?” Đánh dấu x vào □ trước ý trả lời đúng . Tiết...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 169 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)
Bài 1, 2, 3, 4 trang 169 sgk Toán lớp 2: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo). Bài 1:...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 51 Vở bài tập Toán 2 tập 1: Bài 43. Tìm một số hạng trong một tổng
1.Tìm x (theo mẫu). Câu 1, 2, 3, 4 trang 51 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 - Bài 43. Tìm...
Luyện từ và câu – Tuần 32 trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Viết vào chỗ trống các từ...
1. Viết vào chỗ trống các từ cho dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa).. Luyện từ và...