Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2

Luyện tập

Giải bài 3 trang 29 Toán lớp 2 tập 2 CTST: Điền số thích hợp
Hướng dẫn làm bài 3 trang 29 SGK Toán lớp 2 chân trời sáng tạo tập 2: Bài Giờ - phút - xem đồng...
Chính tả -Tuần 10 trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba...
Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau. Chính tả -Tuần 10 trang...
Hoạt động 2 trang 103 SGK Toán 2 tập 2: Quan sát biểu đồ rồi trả lời câu hỏi a) Mỗi loại có bao...
Hướng dẫn làm bài 2 trang 103 Toán lớp 2 kết nối tri thức tập 2. Bài 65 Biểu đồ tranh Quan sát biểu đồ...
Lesson Five: Skills Time! Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 2 (lớp 2): Point to the boy’s family. Say the family...
Lesson Five: Skills Time! Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. 2. It is Vinh's teddy bear. _F__. Bài: Unit 6:...
Bài 2 trang 76 Toán 2 Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính 23 + 67
Giải bài 2 trang 76 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức - Bài 20: Phép cộng (có nhớ) Số có...