Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2

Luyện tập

Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập Toán 2 tập 1: Mẹ vắt được 58l sữa bò, chị vắt được ít...
1.Tính nhẩm. Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 - Bài 66. Luyện tập ...
Bài 19. 28 + 5: Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1: Trên bãi cỏ...
1. Tính. Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 - Bài 19. 28 + 5 ...
Nghe – viết: Sư tử xuất quân (6 dòng đầu) Tìm và viết tên các con vật: Bắt đầu bằng ch hoặc tr. Có...
Hướng dẫn làm bài viết 1 trang 58, 59 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Cánh diều. Bài 25 Thế giới rừng xanh Bài...
Nam, Việt và Rô-bốt cùng chơi đá cầu. Nam đá quả cầu bay xa 4 m. Việt đá quả cầu bay xa 5 m....
Giải bài 3 trang 67 Toán lớp 2 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 55 Đề-xi-mét. Ki-lô-mét Nam, Việt và Rô-bốt...
Ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt lớp 2 Chân trời sáng tạo – Ôn tập 3: Dựa vào tranh gợi ý, đọc...
Hướng dẫn làm bài 1, 2, 3 trang 77, 78 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tạo. Tuần 27 Ôn...