Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2

Luyện tập

Bài 4 trang 47 Toán 2 chân trời sáng tạo: Số
Giải bài 4 trang 47 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo - Bài: Bảng cộng Câu hỏi: Số? 7 + ... =...
Nói và nghe trang 50: Nói những điều em thích về ngôi trường của em. Em muốn trường mình có những thay đổi gì?
Nói và nghe - Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức...
Lesson One: Words Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2 (lớp 2)
Lesson One: Words Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. A. Good boy. Here's your yogurt.. Bài: Unit 12. Dinnertime!...
Giải bài 3 trang 32 SGK Toán 2 tập 2 CTST: Em làm được những gì?
Hướng dẫn giải bài 3 trang 32 SGK Toán 2 tập 2 sách chân trời sáng tạo. Em làm được những gì? Có bao nhiêu? Mẫu: a)...
Bài 2 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tính 9 + 2
Giải bài 2 trang 21 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 (tiếp theo) Câu hỏi: Tính Giải:  9 +...