Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo.

Đánh giá cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo. Đọc truyện Người thiếu niên anh hùng
Hướng dẫn làm bài Đánh giá cuối học kì 2 trang 143, 144, 145, 146 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Chân...
Ôn tập 2: Khu rừng hạnh phúc – Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài Khu rừng hạnh phúc. Ôn tập 2 Cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Chân...
Ôn tập 1 – Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo. Đọc những đám mây sẽ kể
Đọc bài Những đám mây và trả lời câu hỏi trang 138, 139 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 CTST. Tuần 35...
Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc. Nói về tình cảm của em khi được đi tham quan, du lịch...
Giải bài tập 6 và câu hỏi vận dụng trang 137 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo tập 2. Tuần 34...
Kể chuyện Ngày như thế nào là đẹp. Xem tranh, nói 2 – 3 câu về nội dung từ bức tranh
Bài 5 kể chuyện Ngày như thế nào là đẹp trang 136 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tạo. 5. Kể...
Giải ô chữ sau: Hiện tượng nước rơi từ các đám mây xuống mặt đất. Đặt 2 – 3 sự vật tìm được ở...
Giải bài tập 3, 4 trang 135 Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tao. Tuần 34 Bài 6 Cuộc giải...
Nghe – viết: Rừng trưa. Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ d hay chữ gi phù hợp với từng bức tranh...
Hướng dẫn làm bài Viết trang 134 SGK Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo tập 2. Tuần 34 Bài 6 Cuộc giải...
Giải bài 6 Cuộc giải cứu bên bờ biển – Tiếng Việt 2. Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của con suối vào ngày...
Đọc bài 6 Cuộc giải cứu bên bờ biển và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 133, 134 Tiếng Việt...
Xếp các từ ngữ sau vào 2 nhóm: Chỉ tài nguyên thiên nhiên. Chỉ hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Giải bài 3, 4 trang 132 Tiếng Việt 2 tập 2 sách Chân trời sáng tạo. Tuần 34 Bài 5 Bạn biết phân...
Soạn bài 5 Bạn biết phân loại rác không? Tiếng Việt 2. Rác thải được chia thành mấy loại? Những loại rác nào có...
Đọc bài 5 Bạn biết phân loại rác không và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 130, 131 SGK Tiếng...

Mới cập nhật

Bài 16. Thuật toán sắp xếp trang 55, 56 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy sắp xếp...
Giải và trình bày phương pháp giải 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.2, 16.13, 16.14, 16.15 Bài...
Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân trang 51, 52 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân...
Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49, 50 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn giải 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49,...
Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47, 48 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47,...
Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43, 44 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong...
Giải 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43,...
Bài 11. Tạo bài trình chiếu trang 39, 40 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Phần mềm nào là...
Giải và trình bày phương pháp giải 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 Bài...