Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Ôn tập cuối năm – Tiết 1, 2 Tiếng Việt lớp 2...

Ôn tập cuối năm – Tiết 1, 2 Tiếng Việt lớp 2 cánh diều...

Trả lời câu hỏi tiết 1-2 Ôn tập cuối năm trang 138 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều

Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng: Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, đoạn thơ, khoảng 60 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học.

Hướng dẫn:

1. Học sinh luyện đọc với các bài đọc có trong sách giáo khoa:

– Đọc đúng từ, phát âm đúng các âm khó (tr, ch, s, x…)

– Ngắt nghỉ đúng chỗ

Quảng cáo

– Đọc diễn cảm (đặc biêt là các câu nói của nhân vật, các bài thơ)

2. Học sinh luyện đọc thêm với các đoạn văn, đoạn thơ bên ngoài sách giáo khoa như sách báo, truyện…

3. Học sinh chọn trong các bài thơ minh biết (trong hoặc ngoài sách giáo khoa để học thuộc)