Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Tiết 7-8 Ôn tập cuối năm Tiếng Việt 2 cánh diều. Đọc...

Tiết 7-8 Ôn tập cuối năm Tiếng Việt 2 cánh diều. Đọc và làm bài tập Mùa đông nắng ở đâu...

Đọc bài Mùa đông nắng ở đâu – Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 141, 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 cánh diều. Tiết 7-8 Ôn tập học kì 2 

A. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng

B. Đọc và làm bài tập

MÙA ĐÔNG NẮNG Ở ĐÂU

– Mùa hè nắng ở nhà ta
Mùa đông nắng đi đâu mất?

– Nắng ở xung quanh bình tích
Ở nước chè tươi cho bà
Bà nhấp một ngụm rồi “khà”
Nắng trong nước chè chan chát.

Nắng vào quả cam nắng ngọt
Trong suốt mùa đông vườn em
Nắng lặn vào trong mùi thơm
Của trăm ngàn bông hoa cúc.

Mà nắng cũng hay làm nũng
Ở trong lòng mẹ rất nhiều
Mỗi lần ôm mẹ, mẹ yêu
Em thấy ấm ơi là ấm!

Xuân Quỳnh

TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Mùa đông, nắng ở những đâu?

Mùa đông nắng ở xung quanh bình tích, nắng vào quả cam.

Quảng cáo

2. Những từ nào có thể thay thế từ lặn trong câu thơ sau:

Nắng lặn vào trong mùi thơm
Của trăm ngàn bông hoa cúc.

– Những từ có thể thay thế từ lặn là: chìm, nấp, ẩn.

3. Vì sao mỗi lần ôm mẹ và được mẹ yêu, bạn nhỏ thấy như có nắng trong vòng tay mẹ?

Vì nắng cũng hay làm nũng nên mỗi lần ôm mẹ bạn nhỏ thấy như có nắng trong vòng tay mẹ.

4. Em hiểu “ấm ơi là ấm” có nghĩa là gì?

Ấm ơi là ấm: Vừa có hơi ấm từ vòng tay của mẹ, vừa có hơi ấm từ tia nắng mùa đông.

5. Sử dụng cách nói “ấm ơi là ấm”, đặt câu với một trong các từ sau để thể hiện đánh giá của em đối với một người, một vật hoặc một con vật.

Bố em mới mua cho em 1 chiếc xe đạp đẹp ơi là đẹp