Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Tiết 3 – 4: Đọc và làm bài tập Mùa xuân đến...

Tiết 3 – 4: Đọc và làm bài tập Mùa xuân đến trang 138, 139 Tiếng Việt 2 cánh diều...

Giải bài tập tiết 3-4 Ôn tập cuối năm tiếng việt 2. Đọc và làm bài tập Mùa Xuân Đến trang 138, 139 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 cánh diều

A. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng

B. Đọc và làm bài tập

MÙA XUÂN ĐẾN

Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày càng thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi, nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.

Chú chim sâu vui cùng vườn cây và các loài chim bạn. Nhưng trong trí nhớ thơ ngây của chú, còn mãi sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới.

Nguyễn Kiên

Trả lời câu hỏi

Câu 1. Bầu trời và mọi vật thay đổi như thế nào khi mùa xuân đến?

Bầu trời ngày càng thêm xanh, nắng vàng ngày càng rực rỡ, vườn cây lại đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến.

Câu 2. Xếp các từ sau vào nhóm thích hợp:

Quảng cáo

Trả lời:

Nhóm sự vật Nhóm hoạt động Nhóm đặc điểm
hoa bưởi, hoa nhãn, chào mào, chích chòe, cu gáy nở, đến, bay nhảy, đâm (chồi), nảy (lộc) ngọt, nồng nàn, nhanh nhảu, đỏm dáng, trầm ngâm

Câu 3. Tìm những từ chỉ đặc điểm giúp em cảm nhận được:

a) Hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân.

b) Đặc điểm riêng của mỗi loài chim.

a) Hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân: ngọt, nồng nàn

b) Đặc điểm riêng của mỗi loài chim: nhanh nhảu, đỏm dáng.

Câu 4. Đặt câu nói về đặc điểm của một loài hoa khi mùa xuân đến.

Mùa xuân đến, hoa mận nở trắng cả núi đồi.

Câu 5. Nghe viết: Mùa xuân đến (từ đầu đến “Hoa cau thoảng qua”).