Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Tiết 5-6 Ôn tập cuối năm Tiếng Việt 2 cánh diều. Kể...

Tiết 5-6 Ôn tập cuối năm Tiếng Việt 2 cánh diều. Kể chuyện Soi gương...

Hướng dẫn làm bài 1, 2 trang 140 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 cánh diều. Tiết 5-6 Ôn tập cuối năm

A. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng

B. Luyện tập

1. Nghe, kể lại mẩu chuyện sau:

SOI GƯƠNG

Hạt giống tâm hồn

Gợi ý:

a) Câu chuyện xảy ra ở đâu?

b) Chú chó thứ nhất tính tình thế nào? Chú nhìn thấy gì trong gương và làm gì? Chú nghĩ gì khi ra khỏi ngôi nhà?

c) Chú chó thứ hai mặt mũi như thế nào? Chú nhìn thấy gì trong gương và làm gì? Chú nghĩ gì khi chạy khỏi ngôi nhà?

d) Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

Quảng cáo

Gợi ý:

1. Ở làng nọ có một ngôi nhà bán rất nhiều gương.

2. Một chú chó nhỏ tính tình vui vẻ đi vào ngôi nhà. Nó ngạc nhiên thấy có rất nhiều bạn cho vui vẻ đang nhìn nó và vẫy đuôi. Nó cười, các bạn chó cũng cười. Nó gâu gâu chào hỏi, các bạn chó kia cũng gâu gâu chào hỏi. Khi ra khỏi nhà, chú chó hớn hở nghĩ: “Nơi này thật là tuyệt vời!”.

3. Một chú chó khác mặt mũi cau có, ủ rũ cũng đi vào ngôi nhà bán gương. Khi nhìn thấy có bao nhiêu con chó mặt mày cau có, xấu xí đang nhìn mình, chó ta sủa ầm lên, những con chó kia cũng sủa ầm lên. Con chó sợ quá, hốt hoảng chạy ra ngoài. Nó nghĩ: “Nơi này thật khủng khiếp. Ta sẽ không bao giờ đến đây nữa!”.

2. Dấu câu nào phù hợp với ô trống: dấu chấm hay dấu chấm hỏi hay dấu chấm than?

Ông quạ hăng hái dạy Toán∎ Bọn trẻ cả xóm đều thích học ông. Chúng kháo nhau: “Thầy dạy hay tuyệt∎”. Vì sao vậy∎ Rất đơn giản: Thầy dạy cộng trừ bằng các thứ hạt∎ Trò nào làm đúng thì được ăn số hạt đó.

Trả lời:

Ông quạ hăng hái dạy ToánBọn trẻ cả xóm đều thích học ông. Chúng kháo nhau: “Thầy dạy hay tuyệt!“. Vì sao vậy? Rất đơn giản: Thầy dạy cộng trừ bằng các thứ hạt. Trò nào làm đúng thì được ăn số hạt đó.