Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 2 trang 61 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều:...

Giải bài 2 trang 61 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Đặt tính rồi tính 37+4...

Giải bài 2 trang 61 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (Tiếp theo)

Câu hỏi:  Đặt tính rồi tính

37 + 4      46+5          89+6

29+9         66+7         53+8

Quảng cáo

Giải: