Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 3 trang 99 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Bình...

Giải bài 3 trang 99 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Bình to có 23l sữa,bình nhỏ có ít hơn bình sữa to 8l sữa...

Giải bài 3 trang 99 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Ôn tập về hình học và đo lường

Câu hỏi: Bình to có 23l sữa,bình nhỏ có ít hơn bình sữa to 8l sữa. Hỏi bình sữa nhỏ có bao nhiêu lít sữa?

Giải: Bình sữa nhỏ có số lít sữa là:

23 – 8 = 15 ( lít)

Đáp số: 15 lít sữa