Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 2 trang 100 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Tính...

Giải bài 2 trang 100 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Tính nhẩm 8+4...

Giải bài 2 trang 100 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Ôn tập cuối học kì

Câu hỏi: a) Tính nhẩm

8 + 4               15 – 6              9 + 2             6 + 8

4 + 8          15 – 9              11 – 8               14 – 8

Giải: 

8 + 4 = 12              15 – 6 = 9              9 + 2 = 11              6 + 8 = 14

4 + 8 = 12              15 – 9 = 6              11 – 8 = 1              14 – 8 = 6

Quảng cáo

b) Đặt tính rồi tính

c) Tính

42 + 18 – 10                     60 – 13 + 23

Giải: 42 + 18 – 10 = 50                     60 – 13 + 23 = 70