Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 4 trang 99 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Mỗi...

Giải bài 4 trang 99 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Mỗi mảnh bìa sau có dạng hình gì...

Giải bài 4 trang 99 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Ôn tập về hình học và đo lường

Câu hỏi: a) Mỗi mảnh bìa sau có dạng hình gì

Trả lời: Hình tứ giác

Quảng cáo

b) Hai mảnh bìa trên lắp được vào vị trí nào trong mảng bìa sau:

Trả lời: Vị trí số 5 và số 8