Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 102 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 1 trang 102 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Biểu đồ tranh sau đây biểu thị số cốc giấy được lớp em trang trí...

Giải bài 1 trang 102 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Biểu đồ tranh

Câu hỏi: Biểu đồ tranh sau đây biểu thị số cốc giấy được lớp em trang trí

a) Mỗi loại cốc có bao nhiêu cái?

b) Loại cốc hình con gì cónhiều nhất?

c) Có tất cả bao nhiêu cái cốc được trang trí?

Quảng cáo

Giải:

a) Cốc Hổ có 8 cái, Cốc Mèo có 10 cái, Cốc Khỉ có 5 cái

b) Loại cốc hình con Mèo nhiều nhất

c) Có tất cả: 8 + 10 + 5 = 23 cái cốc được trang trí