Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 102 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 2 trang 102 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Biểu đồ tranh sau đây biểu thị số cốc nước mỗi bạn uống trong một ngày...

Giải bài 2 trang 102 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Biểu đồ tranh

Câu hỏi: Biểu đồ tranh sau đây biểu thị số cốc nước mỗi bạn uống trong một ngày 

a, So sánh số cốc nước uống trong một ngày của các bạn.

b, Cho biết 1l nước rót được 4 cốc nước đầy

Quảng cáo

Em hãy đếm để biết bạn nào uống đủ 2 l, chưa đủ 2 l, nhiều hơn 2 l nước một ngày.

Giải:

a) Số cốc nước uống trong ngày của Mai nhiều nhất, của Linh ít nhất

b) Linh uống chưa đủ 2l nước 1 ngày, Nam uống đủ 2 l nước, Mai uống nhiều hơn 2l nước một ngày