Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 59 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Mỗi...

Bài 1 trang 59 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Mỗi hình che số nào...

Giải bài 1 trang 59 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Phép trừ có hiệu bằng 10

Câu hỏi: Mỗi hình che số nào

Giải:

Quảng cáo

14 – 4 = 10                 15 – 5 = 10                 17 – 7 = 10

11 – 1 = 10                 12 – 2 = 10                 19 – 9 = 10