Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 7 trang 58 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Nói...

Bài 7 trang 58 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Nói theo mẫu câu...

Giải bài 7 trang 58 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi: Nói theo mẫu câu

Giải:

Quảng cáo

– Sên Đỏ đi từ nhà lúc 7 giờ, đến nơi lúc 8 giờ

– Sên Xanh đi từ nhà lúc 8 giờ, đến nơi lúc 9 giờ