Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 68 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm...

Bài 1 trang 68 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm 11- 4...

Giải bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Bảng trừ

Câu hỏi: Tính nhẩm

11 – 4              18 – 9             15 – 6               12 – 4

13 – 8            14 – 7               16 – 9              17 – 8

Quảng cáo

Giải:

11 – 4 = 7              18 – 9 = 9              15 – 6 = 9              12 – 4 = 8

13 – 8 = 5              14 – 7 = 7              16 – 9 = 7              17 – 8 = 9