Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 66 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính...

Bài 4 trang 66 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính để biết mỗi bạn rùa sẽ lên toa tàu nào...

Giải bài 4 trang 66 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Câu hỏi: Tính để biết mỗi bạn rùa sẽ lên toa tàu nào

Giải: