Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 74 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 1 trang 74 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Lớp 2A có 35 học sinh. Lớp 2B ít hơn lớp 2A 2 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?...

Giải bài 1 trang 74 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Bài toán ít hơn

Câu hỏi: Lớp 2A có 35 học sinh. Lớp 2B ít hơn lớp 2A 2 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt:

Lớp 2A: 35 học sinh

Lớp 2B ít hơn 2A: 2 học sinh

Quảng cáo

Lớp 2B: …… học sinh

Bài giải:

Lớp 2B có số học sinh là:

35 – 2 = 33 ( học sinh)

Đáp số: 33 học sinh