Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 74 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 2 trang 74 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Cây đèn màu vàng cao 16 dm. Cây đèn màu hồng thấp hơn cây đèn màu vàng 12 dm. Hỏi cây đèn màu...

Giải bài 2 trang 74 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Bài toán ít hơn

Câu hỏi: Cây đèn màu vàng cao 16 dm. Cây đèn màu hồng thấp hơn cây đèn màu vàng 12 dm. Hỏi cây đèn màu hồng cao bao nhiêu dm?

Tóm tắt:

Đèn vàng cao: 16 dm

Đèn hồng thấp hơn đèn vàng: 12 dm

Quảng cáo

Đèn vàng cap:…….. đề – xi-mét

Bài giải:

Cây đèn vàng cao số đề-xi-mét là:

16 – 12 = 4 ( dm)

Đáp số: 4 dm