Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 77 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 1 trang 77 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Dùng các từ số liền trước, số liền sau để nói về các số còn thiếu...

Giải bài 1 trang 77 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi: Quan sát những số sau

a, Dùng các từ số liền trước, số liền sau để nói về các số còn thiếu.

b, Số?

c, Mèo con có bao nhiêu bút chì màu?

Biết rằng:

– Mèo con có nhiều hơn 18 cái nhưng ít hơn 21 cái.

Quảng cáo

– Số bút chì của mèo con không là số liền trước của 21

Giải: 

a) Trong ô màu vàng là số liên sau của số 18, đó là số 19

Trong ô màu xanh lá là số liền trước của số 21, đó là số 20

Trong ô màu xanh dương là số liên sau của 21, đó là số 22

b) Số có thể điền là 19 hoặc 20

c) Số bút chì của mèo con  là 19