Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Thực hành câu 4 trang 76 SGK Toán 2 tập 1 Chân...

Thực hành câu 4 trang 76 SGK Toán 2 tập 1 Chân trời sáng tạo: Can màu đỏ đựng được nhiều hơn can màu xanh bao nhiêu lít?...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 trang 76 SGK Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo – Bài Lít

Câu hỏi 4: Can màu đỏ đựng được nhiều hơn can màu xanh bao nhiêu lít?

Giải: 

Quảng cáo

Can màu đỏ đựng nhiều hơn can xanh số lít là:

10 – 3 = 7 (l)

Đáp số: 7 lít