Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 63 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính...

Bài 2 trang 63 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm 12-3...

Giải bài 2 trang 63 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: 12 trừ đi một số

Câu hỏi: Tính nhẩm

12 – 3                   12 – 4                   12 – 6

12 – 9                   12 – 8                   12 – 7

Quảng cáo

Giải: 

12 – 3 = 9                   12 – 4 = 8                   12 – 6 = 6

12 – 9 = 3                   12 – 8 = 4                   12 – 7 = 5