Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 63 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Viết...

Bài 3 trang 63 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo: Viết phép trừ để tính số con mèo còn lại trên tấm thảm...

Giải bài 3 trang 63 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: 12 trừ đi một số

Câu hỏi: Viết phép trừ để tính số con mèo còn lại trên tấm thảm

Giải: 12 – 3 = 9

Còn 9 con mèo trên tấm thảm