Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 89 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 2 trang 89 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Tính số táo...

Giải bài 2 trang 89 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi: Số?

Giải: 

Quảng cáo

a) Có 30 quả táo xanh

Có 40 quả táo đỏ

b) Tổng số táo đỏ và táo xanh là: 70 quả