Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 89 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo:...

Bài 3 trang 89 Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo: Cây bút chì màu xanh dài...

Giải bài 3 trang 89 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi: Số?

Giải: Cây bút chì màu xanh dài 14 cm