Giải câu hỏi mục 1 trang 97 bài 17 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều: Vì sao hằng ngày chúng ta...
Chú ý chức năng của mũi và miệng.. Trả lời câu hỏi mục 1 trang 97 bài 17 SGK Tự nhiên và xã...
Giải quan sát mục 1 trang 97 bài 17 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều: Trong các cánh thở dưới đây...
Em hãy chú ý quá trình bản thân hít thở và đưa ra câu trả lời. Hướng dẫn giải quan sát mục 1...
Giải mở đầu trang 96 bài 17 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều: Chúng mình tìm hiểu xem trong mũi có...
Chúng ta cùng thực hiện các hoạt động của các bạn như ở hình 1 và 2. Vận dụng kiến thức giải mở...
Giải thực hành mục 2 trang 95 bài 16 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều: Làm mô hình cơ quan hô...
Em hãy thực hiện tuần tự các bước như trong mô tả. Vận dụng kiến thức giải thực hành mục 2 trang 95...
Giải câu hỏi mục 2 trang 94 bài 16 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều: Điều gì sẽ xảy ra với...
Em thử nín thở 30 giây và cảm nhận.. Hướng dẫn cách giải/trả lời câu hỏi mục 2 trang 94 bài 16 SGK...
Giải quan sát mục 2 trang 94 bài 16 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều: Chỉ và nói đường đi của...
Quan sát hình nhìn vào hướng mũi tên màu xanh. Hướng dẫn trả lời quan sát mục 2 trang 94 bài 16 SGK...
Giải thực hành mục 2 trang 93 bài 16 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều: Hãy làm động tác hít vào...
Em hãy thực hiện hành động như bạn trong hình và đưa ra nhận xét. Lời Giải thực hành mục 2 trang 93...
Giải quan sát mục 1 trang 93 bài 16 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều: Chỉ và nói tên các bộ...
Các em hãy quan sát hình và liệt kê các cơ mà em quan sát được trong hình theo thứ tự từ trên...
Giải thực hành mục 3 trang 91 bài 15 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều: Tư thế đi và đứngEm và...
Em hãy mô phỏng lại các động tác này, chú ý luôn giữ thẳng lưng ở tất cả các động tác. Hướng dẫn...
Giải câu hỏi mục 2 trang 90 bài 15 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều: Em cần rèn luyện thói quen...
Rút ra các cách phòng chống cong vẹo cột sống từ bài học này. Gợi ý giải câu hỏi mục 2 trang 90...

Mới cập nhật

Bài 16. Thuật toán sắp xếp trang 55, 56 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy sắp xếp...
Giải và trình bày phương pháp giải 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.2, 16.13, 16.14, 16.15 Bài...
Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân trang 51, 52 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân...
Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49, 50 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn giải 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49,...
Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47, 48 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47,...
Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43, 44 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong...
Giải 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43,...
Bài 11. Tạo bài trình chiếu trang 39, 40 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Phần mềm nào là...
Giải và trình bày phương pháp giải 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 Bài...