Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Luyện từ và câu – Tuần 31 trang 57 VBT Tiếng Việt...

Luyện từ và câu – Tuần 31 trang 57 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ...

1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống . Luyện từ và câu – Tuần 31 trang 57 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2

1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

   Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác     …………. như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng……………. Nhà Bác ở là một ngôi……… khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. Đường vào nhà trồng hai hàng ……, hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường……… chăm sóc cây, cho cá ăn.

(nhà sàn, râm bụt, đạm bc, tinh khiết, t tay)

2. Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.

M : sáng suốt, …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào □ :

Quảng cáo

Tôn trọng lut lệ chung

   Một hôm □ Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Lệ thường, ai vào chùa cũng phải bỏ dép. Nhưng vị sư cả mời Bác cứ đi cả dép vào. Bác không đồng ý □ Đến thềm chùa □ Bác cởi dép để ngoài như mọi người, xong mới bước vào.

TRẢ LỜI:

1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

   Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng tinh khiết. Nhà Bác là một ngôi nhà sàn khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. Đường vào nhà trồng hai hàng râm bụt, hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường tự tay chăm sóc cây, cho cá ăn.

(nhà sàn, râm bụt, đạm bạc, tinh khiết, tự tay)

2. Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.

M : sáng suốt, kiên cường, lỗi lạc, kiệt xuất, vĩ đại, yêu nước, nhân hậu, giản dị

3. Điền dấu chẩm hoặc dấu phẩy vào □ :

   Một hôm , Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Lệ thường, ai vào chùa cũng phải bỏ dép. Nhưng vị sư cả mời Bác cứ đi cả dép vào. Bác không đồng ý . Đến thềm chùa , Bác cởi dép để ngoài như mọi người, xong mới bước vào.

Quảng cáo