Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2: Hướng dẫn giải bài tập trong VBT Tiếng Việt tập 1,2 phần chính tả, luyện từ câu, tập làm văn 35 tuần (kì 1,2).

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Tiếng Việt lớp 2 Tập 2

TUẦN 19

TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2

Tiết 9 – Bài luyện tập – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập...
     Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dạy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn núi cao nh...
Luyện từ và câu – Tuần 24 trang 23 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2: 1....
Cáo…………….          Sóc……………………...
Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Xếp các...
(đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, hiền, tốt, ít, gầy, tối, nhiều, béo, dữ)...
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời...
a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không ?”...
Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời...
a) Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói : “Em ở nhà làm hết bài tập đi.”...
Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời...
a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”...
Tiết 3 – Tuần 35 trang 72 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Đặt câu...
a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ....
Tiết 2 – Tuần 35 trang 71 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Gạch dưới...
Em vẽ làng xóm                     Em quay đầu đỏ...

Luyện tập

Chính tả Cháu nhớ Bác Hồ, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Đặt câu
Cháu nhớ Bác Hồ - Chính tả Cháu nhớ Bác Hồ. Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. Đặt câu Câu 1. Điền vào...
Tập làm văn – Tuần 13 trang 60 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết một đoạn văn ngắn (từ 3...
Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về gia đình em.. Tập làm văn - Tuần 13 trang 60 Vở...
Bài 1, 2, 3 trang 122 sgk Toán 2: Một phần năm
Bài 1, 2, 3 trang 122 sgk Toán 2: Một phần năm. Bài 1: Đã tô màu hình nào ?, Bài 2: Hình nào...