Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2: Hướng dẫn giải bài tập trong VBT Tiếng Việt tập 1,2 phần chính tả, luyện từ câu, tập làm văn 35 tuần (kì 1,2).

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Tiếng Việt lớp 2 Tập 2

TUẦN 19

TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2
Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành...
(đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, hiền, tốt, ít, gầy, tối, nhiều, béo, dữ)
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không ?”
Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau
a) Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói : “Em ở nhà làm hết bài tập đi.”
Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”

Luyện tập

Luyện từ và câu trang 8 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối...
Lá thư nhầm địa chỉ - Luyện từ và câu trang 8 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Em hãy viết tên...
Soạn bài Nấu bữa cơm đầu tiên trang 121 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bạn nhỏ trong bài thơ làm việc gì?
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 121 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Đọc hiểu bài Nấu bữa...
Trao đổi quan sát tranh ảnh vật nuôi. Cùng bạn thực hành nói và đáp lại lời khen, lời an ủi trong các tình...
Giải Trao đổi - bài 1, 2 trang 8 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều. Bài 19 Bạn trong nhà 1. Cùng bạn...
Bài 3 trang 19 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?
Giải bài 3 trang 19 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức - Bài 5: Ôn tập Phép cộng, Phép trừ...
Thực hiện các yêu cầu dưới đây: a.Chọn từ ngữ không cùng nhóm. Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong 2 khổ thơ sau....
Giải bài tập 3, 4 trang 36 Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tạo. Tuần 22 - Bài...