Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2: Hướng dẫn giải bài tập trong VBT Tiếng Việt tập 1,2 phần chính tả, luyện từ câu, tập làm văn 35 tuần (kì 1,2).

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Tiếng Việt lớp 2 Tập 2

TUẦN 19

TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2

Tiết 9 – Bài luyện tập – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập...

1. Đọc thầm . Tiết 9 – Bài luyện tập – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 –

Luyện từ và câu – Tuần 24 trang 23 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2: 1....

1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó ( tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh,

Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Xếp các...

1. Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành từng cặp từ trái nghĩa rồi viết vào chỗ trống . Tiết 8 – Tuần 35

Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời...

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt

Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời...

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt

Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời...

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt

Tiết 4 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời...

1. Viết lời đáp của em . Tiết 4 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết

Tiết 3 – Tuần 35 trang 72 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Đặt câu...

(1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau . Tiết 3 – Tuần 35 trang 72 Vở bài tập (VBT)

Tiết 2 – Tuần 35 trang 71 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Gạch dưới...

1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây . Tiết 2 – Tuần 35 trang 71 Vở bài tập (VBT)

Tiết 1 – Tuần 35 trang 70 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Hãy thay...

1. Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy,

Luyện tập

Soạn bài Lượm – Tố Hữu – Tiếng Việt lớp 2
Lượm - Soạn bài Lượm - Tố Hữu. Câu 1.Bài thơ kể và tả về Lượm bằng lời của người chú.Câu 2. Hình ảnh...
Chính tả Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:Câu 2....
Chính tả (Nghe-Viết): Voi nhà - Chính tả Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc...
Giới thiệu và tả quyển sách tiếng việt lớp 2 của em, Miêu tả về quyển sách tiếng việt lớp 2. Sách Tiếng Việt...
Văn Miêu Tả - Giới thiệu và tả quyển sách tiếng việt lớp 2 của em. Miêu tả về quyển sách tiếng việt lớp...