Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2: Hướng dẫn giải bài tập trong VBT Tiếng Việt tập 1,2 phần chính tả, luyện từ câu, tập làm văn 35 tuần (kì 1,2).

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Tiếng Việt lớp 2 Tập 2

TUẦN 19

TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2
Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành...
(đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, hiền, tốt, ít, gầy, tối, nhiều, béo, dữ)
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không ?”
Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau
a) Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói : “Em ở nhà làm hết bài tập đi.”
Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”

Quảng cáo

Luyện tập

Tiết 5 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi:...
Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 - Tiết 5 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Câu 1....
Viết một đoạn văn tả cảnh biển, Một số đoạn văn ngắn miêu tả cảnh biển. Mặt trời càng lên cao, cảnh biển càng...
Văn Miêu Tả - Viết một đoạn văn tả cảnh biển. Một số đoạn văn ngắn miêu tả cảnh biển. Mặt trời càng lên...
Luyện từ và câu – Tuần 31 trang 57 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ
1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống . Luyện từ và câu - Tuần 31 trang 57 Vở bài tập...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 sgk Toán 2: Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 sgk Toán 2: Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 2. Bài 1: Tính nhẩm, Bài...
Soạn bài Cây đa quê hương trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2
Tập đọc: Cây Đa quê hương - Soạn bài Cây đa quê hương trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1....