Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2: Hướng dẫn giải bài tập trong VBT Tiếng Việt tập 1,2 phần chính tả, luyện từ câu, tập làm văn 35 tuần (kì 1,2).

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Tiếng Việt lớp 2 Tập 2

TUẦN 19

TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2

Luyện từ và câu – Tuần 24 trang 23 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2: 1....
1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó (tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống :
Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Xếp các...
1. Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành từng cặp từ trái nghĩa rồi viết vào chỗ trống :
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời...
1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :
Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời...
1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :
Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời...
1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :
Tiết 2 – Tuần 35 trang 71 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Gạch dưới...
1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây :

Luyện tập

Chính tả – Tuần 7 trang 29 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền tiếng và từ ngữ thích hợp vào...
Điền tiếng và từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong bảng. Chính tả - Tuần 7 trang 29 Vở bài tập (SBT) Tiếng...
Chính tả Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chồ trống:Câu 2....
Chính tả (Nghe-Viết): Voi nhà - Chính tả Voi nhà trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc...
Tả cảnh sân nhà em vào những ngày đẹp trời, Đoạn văn tả cảnh sân nhà em vào ngày đẹp trời.Năm ngoái, sân nhà...
Văn Miêu Tả - Tả cảnh sân nhà em vào những ngày đẹp trời. Đoạn văn tả cảnh sân nhà em vào ngày đẹp...