Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2: Hướng dẫn giải bài tập trong VBT Tiếng Việt tập 1,2 phần chính tả, luyện từ câu, tập làm văn 35 tuần (kì 1,2).

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Tiếng Việt lớp 2 Tập 2

TUẦN 19

TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2
Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành...
(đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, hiền, tốt, ít, gầy, tối, nhiều, béo, dữ)
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không ?”
Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau
a) Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói : “Em ở nhà làm hết bài tập đi.”
Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”

Quảng cáo

Luyện tập

Chính tả – Tuần 25 trang 26 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: (1)Điền tr hoặc ch vào chỗ trống
(1) a) Điền tr hoặc ch vào chỗ trống : Chính tả - Tuần 25 trang 26 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 85, 86 Vở bài tập Toán 2 tập 1 – Bài 74 Ngày giờ
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 85, 86 bài 74 Vở bài tập Toán 2 tập 1. Câu 1.Điền số thích hợp vào...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 97 Vở bài tập Toán 2 tập 1: Bài 83 Ôn tập về đo lường
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 97 bài 83 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1. Câu 1. Viết tiếp vào chỗ...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 sgk Toán 2: Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 2
Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 sgk Toán 2: Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 2. Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính...
Bài 1, 2, 3 trang 126 sgk Toán 2: Thực hành xem đồng hồ trang 126
Bài 1, 2, 3 trang 126 sgk Toán 2: Thực hành xem đồng hồ - trang 126. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ...