Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2: Hướng dẫn giải bài tập trong VBT Tiếng Việt tập 1,2 phần chính tả, luyện từ câu, tập làm văn 35 tuần (kì 1,2).

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Tiếng Việt lớp 2 Tập 2

TUẦN 19

TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2
Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành...
(đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, hiền, tốt, ít, gầy, tối, nhiều, béo, dữ)
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không ?”
Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau
a) Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói : “Em ở nhà làm hết bài tập đi.”
Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1, 2, 3 trang 97 sgk Toán 2: Bảng nhân 3
Bài 1, 2, 3 trang 97 sgk Toán 2: Bảng nhân 3. Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Mỗi nhóm có 3 học sinh, có...
Chính tả – Tuần 30 trang 54 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2 (1) Điền vào chỗ trống
(1) Điền vào chỗ trống . Chính tả - Tuần 30 trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 ...
Tả cây sấu, quả sấu, Viết một đoạn văn tả về cây sấu, quả sấu. Lá sấu mọc so le, xanh mượt mà.
Văn Miêu Tả - Tả cây sấu, quả sấu. Viết một đoạn văn tả về cây sấu, quả sấu. Lá sấu mọc so le,...
Tả một người bạn quý mến đã để lại trong lòng em nhiều kỉ niệm đẹp, Buổi chiều hôm ấy đi học về, trời...
Văn Miêu Tả - Tả một người bạn quý mến đã để lại trong lòng em nhiều kỉ niệm đẹp. Buổi chiều hôm ấy...
Luyện từ và câu trang 55 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh một từ chỉ...
Gấu trắng là chúa tò mò - Luyện từ và câu trang 55 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn cho mỗi...