Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2: Hướng dẫn giải bài tập trong VBT Tiếng Việt tập 1,2 phần chính tả, luyện từ câu, tập làm văn 35 tuần (kì 1,2).

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Tiếng Việt lớp 2 Tập 2

TUẦN 19

TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2
Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành...
(đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, hiền, tốt, ít, gầy, tối, nhiều, béo, dữ)
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không ?”
Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau
a) Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói : “Em ở nhà làm hết bài tập đi.”
Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”

Luyện tập

Bài 4 trang 47 Toán 2 chân trời sáng tạo: Số
Giải bài 4 trang 47 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo - Bài: Bảng cộng Câu hỏi: Số? 7 + ... =...
Nói và nghe trang 50: Nói những điều em thích về ngôi trường của em. Em muốn trường mình có những thay đổi gì?
Nói và nghe - Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức...
Lesson One: Words Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2 (lớp 2)
Lesson One: Words Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. A. Good boy. Here's your yogurt.. Bài: Unit 12. Dinnertime!...
Giải bài 3 trang 32 SGK Toán 2 tập 2 CTST: Em làm được những gì?
Hướng dẫn giải bài 3 trang 32 SGK Toán 2 tập 2 sách chân trời sáng tạo. Em làm được những gì? Có bao nhiêu? Mẫu: a)...
Bài 2 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tính 9 + 2
Giải bài 2 trang 21 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 (tiếp theo) Câu hỏi: Tính Giải:  9 +...