Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2: Hướng dẫn giải bài tập trong VBT Tiếng Việt tập 1,2 phần chính tả, luyện từ câu, tập làm văn 35 tuần (kì 1,2).

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Tiếng Việt lớp 2 Tập 2

TUẦN 19

TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2
Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành...
(đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, hiền, tốt, ít, gầy, tối, nhiều, béo, dữ)
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không ?”
Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau
a) Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói : “Em ở nhà làm hết bài tập đi.”
Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”
Quảng cáo


Luyện tập

Chính tả – Tuần 13 trang 59 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc...
Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã. Chính tả - Tuần 13 trang 59 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp...
Soạn bài Tiếng chổi tre – Tiếng Việt lớp 2
Tiếng Chổi Tre - Soạn bài Tiếng chổi tre. Câu hỏi 1: Nhà thơ nghe tiếng chổi tre vào những lúc nào?Câu hỏi 2:...
Bài 19. 28 + 5: Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1: Trên bãi cỏ...
1. Tính. Câu 1, 2, 3, 4 trang 22 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 - Bài 19. 28 + 5 ...
Giới thiệu một vài đồ thủ công làm ruộng mà em biết, Đoạn văn tả cái liềm. Cán gỗ hình tròn, dài độ nửa...
Văn Miêu Tả - Giới thiệu một vài đồ thủ công làm ruộng mà em biết. Đoạn văn tả cái liềm. Cán gỗ hình...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 sgk Toán 2: 38 + 25
Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 sgk toán 2: 38 + 25. Bài 1. Tính; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô...