Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2: Hướng dẫn giải bài tập trong VBT Tiếng Việt tập 1,2 phần chính tả, luyện từ câu, tập làm văn 35 tuần (kì 1,2).

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Tiếng Việt lớp 2 Tập 2

TUẦN 19

TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2
Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành...
(đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, hiền, tốt, ít, gầy, tối, nhiều, béo, dữ)
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không ?”
Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau
a) Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói : “Em ở nhà làm hết bài tập đi.”
Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”

Luyện tập

Bài 1, 2, 3 trang 71 Toán 2: 100 trừ đi một số
Bài 1, 2, 3 trang 71 sgk toán 2: 100 trừ đi một số. Bài 1. Tính; Bài 2. Tính nhẩm; Bài 3. Một...
Bài 2 trang 42 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm 8 + 3
Giải bài 2 trang 42 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo - Bài: 8 cộng với một số Câu hỏi: Tính...
Giải bài 1 trang 43 Toán 2 tập 2: a) Mỗi con vật che số nào?
Hướng dẫn làm bài 1 trang 43 SGK Toán lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tạo. Giải Toán 2 bài Các số từ...
Tiết 4 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Kiểm tra tập đọc: (Luyện đọc những bài đọc đã...
Ôn tập cuối học kì II - lớp 2 - Tiết 4 ôn tập cuối học kì II - tiếng việt 2. Câu...
Bài 2 trang 38 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Điền số
Giải bài 2 trang 38 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập Câu hỏi: SỐ? Giải: Điền số như sau