Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2: Hướng dẫn giải bài tập trong VBT Tiếng Việt tập 1,2 phần chính tả, luyện từ câu, tập làm văn 35 tuần (kì 1,2).

Tiếng Việt lớp 2 Tập 1

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4 TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16 TUẦN 17 TUẦN 18 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Tiếng Việt lớp 2 Tập 2

TUẦN 19

TUẦN 20 TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TUẦN 33 TUẦN 34 TUẦN 35 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2
Tiết 8 – Tuần 35 trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành...
(đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, hiền, tốt, ít, gầy, tối, nhiều, béo, dữ)
Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không ?”
Tiết 6 – Tuần 35 trang 74 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau
a) Em xin anh cho đi xem lớp anh đá bóng. Anh nói : “Em ở nhà làm hết bài tập đi.”
Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp...
a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”

Quảng cáo

Luyện tập

Tả chú gà trống, Đoạn văn tả chú gà trống. Cái mào như lưỡi rìu đỏ tươi. Bộ lông vàng, đỏ, đen, xanh rực...
Văn Miêu Tả - Tả chú gà trống. Đoạn văn tả chú gà trống. Cái mào như lưỡi rìu đỏ tươi. Bộ lông vàng,...
Review 2 trang 46 – Family & Friends Special Edittion Grade 2 (lớp 2): Circle the odd-one-out. Write.
Review 2 trang 46 - Family & Friends Special Edittion Grade 2.  . Bài: Review 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2...
Viết một đoạn văn nói về cây măng cụt hoặc trái măng cụt, Đoạn văn ngắn tả về cây, trái măng cụt. Các miệt...
Văn Miêu Tả - Viết một đoạn văn nói về cây măng cụt hoặc trái măng cụt. Đoạn văn ngắn tả về cây, trái...
Luyện từ và câu trang 112 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.Câu 2....
Cây và hoa bên lăng Bác - Luyện từ và câu trang 112 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn từ ngữ...
Tả cây sầu riêng, quả sầu riêng, Em hãy viết một đoạn văn tả cây sầu riêng, quả sầu riêng. Cây sầu riêng thân...
Văn Miêu Tả - Tả cây sầu riêng, quả sầu riêng. Em hãy viết một đoạn văn tả cây sầu riêng, quả sầu riêng....