Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập làm văn – Tuần 30 trang 55 Vở bài tập (VBT)...

Tập làm văn – Tuần 30 trang 55 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Nghe kể câu chuyện Qua suối, trả lời câu...

Nghe kể câu chuyện Qua suối, trả lời câu hỏi. Tập làm văn – Tuần 30 trang 55 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 30 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Nghe kể câu chuyện Qua suối, trả lời câu hỏi:

a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ làm gì ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

d) Câu chuyện Qua suối nói lên điều gì về Bác Hồ ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

Nghe kể câu chuyện Qua suối, trả lời câu hỏi:

a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu ?

Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi công tác, trên đường đi phải qua một con suối.

b) Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ ?

Anh chiến sĩ đi phía sau bị sẩy chân ngã vì trên lối đi có một hòn đá b kênh.

c) Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ làm gì ?

Khi biết hòn đá b kênh, Bác bảo anh chiến sĩ kê hòn đá lại cho chắc chắn để người khác qua suối không bị ngã nữa.

d) Câu chuyện Qua suối nói lên điều gì về Bác Hồ ?

Câu chuyện Qua suối cho ta thấy Bác luôn quan tâm đến mọi người.