Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tiết 1 – Tuần 35 trang 70 Vở bài tập Tiếng Việt...

Tiết 1 – Tuần 35 trang 70 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây...

1. Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ…) . Tiết 1 – Tuần 35 trang 70 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 1 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2

1. Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ…) :

a) Khi nào các bạn về quê thăm ông bà nội ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) Khi nào các bạn được đón Tết Trung thu ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) Khi nào bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Ngắt đoạn sau thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả :

     Bố mẹ đi vắng ở nhà chỉ có Lan và em Huệ Lan bày đồ chơi ra dỗ em em buồn ngủ Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ.

……………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ…) :

a) Khi nào các bạn về quê thăm ông bà nội ?

Bao giờ các bạn về quê thăm ông bà nội ?

Tháng mấy các bạn về quê thăm ông bà nội ?

b) Khi nào các bạn được đón Tết Trung thu ?

Lúc nào các bạn được đón Tết Trung thu ?

Tháng mấy bạn được đón Tết Trung thu ?

c) Khi nào bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?

Bao giờ bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?

Mấy giờ bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?

2. Ngắt đoạn sau thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả :

     Bố mẹ đi vắng. Ở nhà chỉ có Lan và em Huệ. Lan bày đồ chơi ra dỗ em. Em buồn ngủ. Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ.

Quảng cáo