Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3 Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 Vẽ trang trí hình...

Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 Vẽ trang trí hình tròn...

Chia sẻ
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau

1. Vẽ hình theo các bước sau:

Bước 1: Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.

Bước 2: Vẽ trang trí hình tròn (tâm A, bán kính AC; tâm B bán kính BC).

Quảng cáo

Bước 3: Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA; tâm D, bán kính DA)

2. Tô màu hình đã vẽ ở bài 1Mục lục môn Toán 3

Chia sẻ