Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo.

Bài 6 trang 93 SGK Toán 3 tập 1: Đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế. Chọn nhiệt kế phù hợp với hình ảnh
Giải bài 6 trang 93 SGK Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo tập 1 – Bài Ôn tập hình học và...
Bài 5 trang 93 SGK Toán 3 tập 1: Đọc giờ bốn đồng hồ rồi cho biết đồng hồ thứ năm chỉ mấy giờ?
Giải bài 5 trang 93 SGK Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo tập 1 – Bài Ôn tập hình học và...
Nên đo các chiều dài sau theo đơn vị nào (ki – lô – mét, mét, xăng – ti – mét, mi –li –...
Giải bài 4 trang 92 SGK Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo tập 1 – Bài Ôn tập hình học và...
Bài 3 trang 92 SGK Toán 3 tập 1: Điền số ? dm = 1 m
Giải bài 3 trang 92 SGK Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo tập 1 – Bài Ôn tập hình học và...
Bài 1 trang 92 SGK Toán lớp 3 tập 1: Quan sát hình bên gọi tên các hình
Giải bài 1 trang 92 SGK Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo tập 1 – Bài Ôn tập hình học và...
Lớp em dự định tặng mỗi bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn một túi quà gồm 2 quyển sách và 5 quyển...
Giải bài 11 trang 91 SGK Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo tập 1 – Bài Ôn tập các phép tính...
Bài 10 trang 91 SGK Toán lớp 3 tập 1: Một số khi nhân với 1 thì bằng
Giải bài 10 trang 91 SGK Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo tập 1 – Bài Ôn tập các phép tính...
Bài 9 trang 90 SGK Toán lớp 3: Tính giá trị của biểu thức a) 493 – 328 + 244
Giải bài 9 trang 90 SGK Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo tập 1 – Bài Ôn tập các phép tính...
Bài 8 trang 90 SGK Toán lớp 3 tập 1: Số? a) 610 + ? = 970
Giải bài 8 trang 90 SGK Toán lớp 3 tập 1 sách Chân trời sáng tạo – Bài Ôn tập các phép tính...
Bài 7 trang 90 SGK Toán lớp 3 tập 1: Đặt tính rồi tính a) 172 x 4
Giải bài 7 trang 90 SGK Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo tập 1 – Bài Ôn tập các phép tính...

Mới cập nhật

 Tìm trong văn bản những ý nói về ích lợi của lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đọc kĩ văn bản. Hướng dẫn giải Câu 3 trang 28, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập 2 - Đọc hiểu...
 Trong văn bản, phần giải thích hiện tượng lũ nói chung
Đọc kĩ văn bản. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 2 trang 28, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập...
Bài tập 2 Nói và nghe trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Có...
Áp dụng kiến thức trình bày quan điểm cá nhân. Hướng dẫn cách giải/trả lời Giải Bài tập 2 Nói và nghe trang 27...
Bài tập 1 Nói và nghe trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong...
Áp dụng kiến thức lập dàn ý bài trình bày ý kiến. Hướng dẫn giải Giải Bài tập 1 Nói và nghe trang 27...
Bài tập 2 trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết bài văn phân...
Áp dụng kiến thức viết bài văn phân tích. Trả lời Giải Bài tập 2 trang 27 sách bài tập Ngữ văn 8 tập...
Bài tập 1 trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết đoạn văn (khoảng...
Áp dụng kiến thức viết đoạn văn phân tích. Trả lời Giải Bài tập 1 trang 27 sách bài tập Ngữ văn 8 tập...