Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3
Giải bài tập SGK Toán lớp 3 tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100. Các số đên 10000, 100000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000 4. CÁC SỐ ĐẾN 100000 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 172 trang 178 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 3
Bài 1. Viết số liền trước của mỗi số sau : 8270; 35461; 10000
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 173 trang 179 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang 179 SGK Toán...
Bài 1. a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 169 trang 176 sgk Toán 3: Ôn tập về giải Toán
Bài 1. Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. tính số dân của xã năm nay
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 170 trang 176 Toán 3: Ôn tập về giải Toán (tiếp theo)
Bài 1. Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. đoạn thứ nhất dài bằng \(\frac{1}{7}\) chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?
Quảng cáo


Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 168 trang 174 sgk Toán 3: Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Bài 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại lượng
Bài 1. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ?

Luyện tập

Tập làm văn 1. Hãy kể về gia đình em với một người bạn em mới quen. 2. Dựa theo mẫu dưới đây, hãy...
Chú sẻ và bông hoa bằng lăng - Tập làm văn 1. Hãy kể về gia đình em với một người bạn em mới...
Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em ( Bài 2), Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới...
150 bài văn hay lớp 3 - Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em ( Bài 2). Em...
Dựa theo cách tổ chức cuộc họp em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ ( Bài 4), Dựa theo...
150 bài văn hay lớp 3 - Dựa theo cách tổ chức cuộc họp em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc...
Câu 1, 2,3 trang 31 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 112 Chia số có bốn chữ số cho số có một...
Bài 110+111+112. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - Giải câu 1, 2,3 trang 31 bài 112 Vở...
Chính tả – Tuần 19 Trang 3 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2 Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 1. Điền...
Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền chữ / hoặc n . Chính tả - Tuần 19 Trang 3 Vở bài tập (VBT)...