Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3
Giải bài tập SGK Toán lớp 3 tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100. Các số đên 10000, 100000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000 4. CÁC SỐ ĐẾN 100000 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 1,2,3,4 Tiết 172 trang 178 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 3
Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong các số:
Bài 1,2,3,4 Tiết 169 trang 176 sgk Toán 3: Ôn tập về giải Toán
Bài 1. Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. tính số dân của xã năm nay
Bài 1,2,3,4 Tiết 170 trang 176 Toán 3: Ôn tập về giải Toán (tiếp theo)
Bài 1. Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. đoạn thứ nhất dài bằng \(\frac{1}{7}\) chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?

Quảng cáo
Bài 1,2,3,4 Tiết 168 trang 174 sgk Toán 3: Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Bài 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?
Bài 1,2,3,4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại lượng
Bài 1. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ?

Luyện tập

Lesson 1 – Unit 2 trang 12, 13 SGK Anh lớp 3,Hi. My name’s Peter. Xin chào. Mình tên là Peter. Hello, Peter. My...
Unit 2: What's your name? - Bạn tên là gì - Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK Tiếng Anh lớp 3....
Chọn những bức tranh về cảnh đẹp ở nước ta. Nói những điều mà em quan sát được từ cảnh đẹp ấy (Bài 3),...
150 bài văn hay lớp 3 - Chọn những bức tranh về cảnh đẹp ở nước ta. Nói những điều mà em quan sát...
Bài 3 – Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết, Mẹ là một cán bộ giảng dạy ở trường...
150 bài văn hay lớp 3 - Bài 3 - Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết. Mẹ là...
Chính tả bài những chiếc chuông reo, 1. Nhớ – Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2) Trong bài chính tả có các dấu...
Những chiếc chuông reo - Chính tả bài những chiếc chuông reo. 1. Nhớ - Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2) Trong bài...
Soạn bài nắng phương Nam – Tiếng Việt lớp 3
Nắng phương Nam - Soạn bài nắng phương Nam. 1. Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào ? Trả lời : Uyên...