Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3
Giải bài tập SGK Toán lớp 3 tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100. Các số đên 10000, 100000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000 4. CÁC SỐ ĐẾN 100000 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn
Bước 1: Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA....
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 172 trang 178 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang...
Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong các số:...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 167 trang 174 sgk Toán 3: Ôn tập về hình...
a) Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông  đó...
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 163 trang 170 sgk Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong...
a. 50000 + 20000                             b. 25000 +  3000...

Luyện tập

Soạn bài ở lại với chiến khu – Tiếng Việt lớp 3
Ở lại với chiến khu - Soạn bài ở lại với chiến khu. Câu 1.Đoàn trưởng đến gặp các chiên sĩ nhỏ tuổi làm...
Soạn bài giờ ra chơi – Tiếng Việt lớp 3
- Soạn bài giờ ra chơi. Câu 1. Bài thơ tả hoạt động gì của học sinh.Câu 2. Học sinh chơi vui và...
Luyện từ và câu trang 17 sgk tiếng việt 3 tập 2, Câu 1. Xếp các từ đã cho vào các nhóm thích hợp:Câu...
Ở lại với chiến khu - Luyện từ và câu trang 17 sgk tiếng việt 3 tập 2. Câu 1. Xếp các từ đã...