Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3
Giải bài tập SGK Toán lớp 3 tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100. Các số đên 10000, 100000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000 4. CÁC SỐ ĐẾN 100000 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn

Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau 1. Vẽ hình

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 172 trang 178 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 172 trang 178 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 3. Bài

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 173 trang 179 sgk Toán 3: Luyện tập...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 173 trang 179 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang 179 SGK Toán lớp

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 169 trang 176 sgk Toán 3: Ôn tập về giải...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 169 trang 176 sgk Toán 3: Ôn tập về giải toán. Bài 1. Hai năm trước

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 170 trang 176 Toán 3: Ôn tập về giải Toán...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 170 trang 176 sgk Toán 3: Ôn tập về giải toán (tiếp theo). Bài 1. Một

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 171 trang 177 sgk Toán 3: Luyện tập...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 171 trang 177 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang 177 SGK Toán lớp

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 168 trang 174 sgk Toán 3: Ôn tập về hình...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 168 trang 174 sgk Toán 3: Ôn tập về hình học (tiếp theo). Bài 1. Mỗi

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại lượng. Bài 1. Khoanh vào chữ

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 167 trang 174 sgk Toán 3: Ôn tập về hình...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 167 trang 174 sgk Toán 3: Ôn tập về hình học. bài 1 xem hình vẽ

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 163 trang 170 sgk Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong...

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 163 trang 170 sgk Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000. Bài 1

Luyện tập

Bài 1 – Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời của Đô-rê-mon, Ghi vào sổ tay của...
150 bài văn hay lớp 3 - Bài 1 - Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời...
Tiết 2 ôn tập giữa học kì 2, Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2. Đọc bài thơ EM THƯƠNG.Trả...
Ôn tập giữa học kì 2 - lớp 3 - Tiết 2 ôn tập giữa học kì II. Câu 1. Ôn luyện tập đọc...
Chính tả bài thư gửi bà, 1. Nghe – Viết : QUÊ HƯƠNG (3 khổ đầu) Những chữ nào trong bài chính tả phải...
Thư gửi bà - Chính tả bài thư gửi bà. 1. Nghe - Viết : QUÊ HƯƠNG (3 khổ đầu) Những chữ nào trong...