Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3
Giải bài tập SGK Toán lớp 3 tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100. Các số đên 10000, 100000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000 4. CÁC SỐ ĐẾN 100000 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 172 trang 178 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang...
Bài 1. Viết số liền trước của mỗi số sau : 8270; 35461; 10000
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 173 trang 179 sgk Toán 3: Luyện tập...
Bài 1. a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 169 trang 176 sgk Toán 3: Ôn tập về giải...
Bài 1. Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. tính số dân của xã năm nay
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 170 trang 176 Toán 3: Ôn tập về giải Toán...
Bài 1. Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. đoạn thứ nhất dài bằng \(\frac{1}{7}\) chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 168 trang 174 sgk Toán 3: Ôn tập về hình...
Bài 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại...
Bài 1. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ?

Luyện tập

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 sgk Toán 3: Luyện tập trang 23 SGK Toán lớp 3
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 sgk Toán 3: Luyện tập trang 23 SGK Toán lớp 3. Bài 1 tính bài 2...
Em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, Dựa theo...
150 bài văn hay lớp 3 - Em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ theo cách tổ chức cuộc...
Chính tả bài hũ bạc của người cha, 1. Nghe – Viết HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA (trích) 2. Điền ui hay uôi –...
Hũ bạc của người cha - Chính tả bài hũ bạc của người cha. 1. Nghe - Viết : HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA...