Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3
Giải bài tập SGK Toán lớp 3 tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100. Các số đên 10000, 100000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000 4. CÁC SỐ ĐẾN 100000 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 1,2,3,4 Tiết 172 trang 178 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 3
Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong các số:
Bài 1,2,3,4 Tiết 169 trang 176 sgk Toán 3: Ôn tập về giải Toán
Bài 1. Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. tính số dân của xã năm nay
Bài 1,2,3,4 Tiết 170 trang 176 Toán 3: Ôn tập về giải Toán (tiếp theo)
Bài 1. Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. đoạn thứ nhất dài bằng \(\frac{1}{7}\) chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?

Quảng cáo
Bài 1,2,3,4 Tiết 168 trang 174 sgk Toán 3: Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Bài 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?
Bài 1,2,3,4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại lượng
Bài 1. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ?

Luyện tập

Bài 1,2,3,4 Tiết 148 trang 159 sgk Toán 3: Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 3
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 148 trang 159 sgk Toán 3: Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 3. Bài...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 14 VBT Toán 3 tập 2: Thôn Đông có 2573 người, thôn Đoài có 2719 người. Hỏi cả...
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 14 bài 97 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 2. Đặt tính rồi tính...
Câu 1, 2, 3 trang 31 vở bài tập Toán 3 tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm
1. Viết tiếp vào chỗ chấm . Câu 1, 2, 3 trang 31 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 - Bài 24....
Bài 3 – Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết...
150 bài văn hay lớp 3 - Bài 3 - Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương...
Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 69 trang 70 sgk Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có...
Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 69 trang 70 sgk Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số...