Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3
Giải bài tập SGK Toán lớp 3 tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100. Các số đên 10000, 100000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000 4. CÁC SỐ ĐẾN 100000 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 1,2,3,4 Tiết 172 trang 178 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 3
Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong các số:
Bài 1,2,3,4 Tiết 169 trang 176 sgk Toán 3: Ôn tập về giải Toán
Bài 1. Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. tính số dân của xã năm nay
Bài 1,2,3,4 Tiết 170 trang 176 Toán 3: Ôn tập về giải Toán (tiếp theo)
Bài 1. Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. đoạn thứ nhất dài bằng \(\frac{1}{7}\) chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?

Quảng cáo
Bài 1,2,3,4 Tiết 168 trang 174 sgk Toán 3: Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Bài 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?
Bài 1,2,3,4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại lượng
Bài 1. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ?

Luyện tập

Chính tả cóc kiện trời, Câu 1. Nghe – Viết: Cóc kiện Trời.Các từ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì...
Cóc kiện trời - Chính tả cóc kiện trời. Câu 1. Nghe - Viết: Cóc kiện Trời.Các từ nào trong bài chính tả được...
Tiết 4 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 80 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Đọc bài thơ sau và...
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi.. Tiết 4 - Ôn tập cuối kì 2 - Tuần 35 Trang 80 Vở bài...
Bài 1, 2 trang 47 môn Toán 3: Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
Bài 1, 2 trang 47 sgk Toán 3: Thực hành đo độ dài (tiếp theo). Bài 1 đọc bảng (theo mẫu) bài 2 thực...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 VBTToán 3 tập 2 bài 166 Ôn tập về giải toán
Bài 165+166. Ôn tập về giải toán - Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96 bài 166 Vở bài tập (VBT) Toán 3...
Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 94 trang 96 sgk Toán 3: Các số có bốn chữ số (tiếp...
Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 94 trang 96 sgk Toán 3: Các số có bốn chữ số...