Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3
Giải bài tập SGK Toán lớp 3 tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100. Các số đên 10000, 100000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000 4. CÁC SỐ ĐẾN 100000 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 1,2,3,4 Tiết 172 trang 178 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 3
Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong các số:
Bài 1,2,3,4 Tiết 169 trang 176 sgk Toán 3: Ôn tập về giải Toán
Bài 1. Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. tính số dân của xã năm nay
Bài 1,2,3,4 Tiết 170 trang 176 Toán 3: Ôn tập về giải Toán (tiếp theo)
Bài 1. Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. đoạn thứ nhất dài bằng \(\frac{1}{7}\) chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?

Quảng cáo
Bài 1,2,3,4 Tiết 168 trang 174 sgk Toán 3: Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Bài 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?
Bài 1,2,3,4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại lượng
Bài 1. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ?

Luyện tập

Lesson 1 – Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3, Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại)....
Unit 1: Hello - Xin chào - Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh lớp 3. Bài 1: Look, listen...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1: Tính nhẩm
1. Tính nhẩm . Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 - Bài 61. Bảng...
Chinh tả – Tuần 25 Trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 Chọn bài tập 1 hoặc 2 1. Điển vào...
Chọn bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điển vào chỗ trống : tr hoặc ch . Chinh tả - Tuần 25 Trang 33 Vở bài...
Luyện từ và câu – Tuần 26 Trang 35 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Nối từ ở cột A với...
1 Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B . Luyện từ và câu - Tuần 26 Trang 35 Vở...
Ngữ pháp – Unit 12 This is my house, 1. Mạo từ bất định (Indefinite articles): a/ an Định nghĩa: a/ an có thể...
Unit 12: This is my house - Đây là nhà của tôi - Ngữ pháp - Unit 12 This is my house. 1. Mạo...