Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3
Giải bài tập SGK Toán lớp 3 tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100. Các số đên 10000, 100000 trên Baitapsgk.com
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000 4. CÁC SỐ ĐẾN 100000 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 1,2,3,4 Tiết 172 trang 178 sgk Toán 3: Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 3
Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong các số:
Bài 1,2,3,4 Tiết 169 trang 176 sgk Toán 3: Ôn tập về giải Toán
Bài 1. Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. tính số dân của xã năm nay
Bài 1,2,3,4 Tiết 170 trang 176 Toán 3: Ôn tập về giải Toán (tiếp theo)
Bài 1. Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. đoạn thứ nhất dài bằng \(\frac{1}{7}\) chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?
Quảng cáo


Bài 1,2,3,4 Tiết 168 trang 174 sgk Toán 3: Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Bài 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?
Bài 1,2,3,4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại lượng
Bài 1. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ?

Luyện tập

Luyện từ và câu – Tuần 1 trang 3 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự...
Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau . Luyện từ và câu - Tuần 1 trang 3 Vở bài...
Chính tả – Tuần 12 trang 62 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Tìm và viết vào chỗ trống
1. Tìm và viết vào chỗ trống . Chính tả - Tuần 12 trang 62 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1...
Bài 2 – Hãy kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem, Nhưng lần ấy một đoàn xiếc ở thành...
150 bài văn hay lớp 3 - Bài 2 - Hãy kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem. Nhưng...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 sgk Toán 3: Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần)
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 sgk Toán 3: Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần). Bài...
Luyện từ và câu – Tuần 3 trang 12 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Gạch dưới hình ảnh so sánh trong...
Gạch dưới hình ảnh so sánh trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây. Viết lại từ chỉ sự so sánh.. Luyện từ và...