Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3 Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 150 trang 161...

Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 150 trang 161 sgk Toán 3: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số...

Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 150 trang 161 sgk Toán 3: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. Kiến thức cần nhớ bài 1 tính bài 2 số ? bài 3 Lần đầu người ta chuyển 27150 kg

A.Kiến thức cần nhớ

Nhân số có năm chữ  số với số có một chữ số theo các bước :

Đặt tính : Đặt số năm chữ số ở trên, số có một chữ  số ở dưới ghi dấu nhân, kẻ ngang

Tính : Nhân từ phải sang trái

B. Giải bài tập

Bài 1. Tính

Bài 2. Số

Thừa số

19091

13070

10709

Thừa số

5

6

7

Tích

 

Quảng cáo
Đang tải...

Thừa số

19091

13070

10709

Thừa số

5

6

7

Tích

95455

78420

74963

 Bài 3. Lần đầu người ta chuyển 27150 kg thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu kilogam thóc ?

C1 : số kilogam thóc chuyển lần sau :

27150 x 2 = 54300 (kg)

Cả hai lần chuyển vào kho được :

27150 + 54300 = 81450 (kg)

C2 : Coi 27159 kg thóc chuyển lần đầu là 1 phần thì lần sau chuyển được 2 phần. Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 2  = 3 (phần)

Cả hai lần chuyển được là :

27150 x 3 = 81450 (kg)