Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều

Trang chủ Lớp 3 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều.

Thực hành xử lý tình huống mục 2 trang 120 bài 23 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều: Tìm hiểu chuyển...
Giải thực hành, xử lý tình huống mục 2 trang 120 bài 23 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều...
Quan sát mục 2 trang 120 bài 23 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều: Chỉ và nói chiều chuyển động của...
Giải quan sát mục 2 trang 120 bài 23 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều – Bài 23: Trái...
Thực hành xử lý tình huống mục 2 trang 121 bài 23 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều: Chỉ và nói...
Giải thực hành, xử lý tình huống mục 2 trang 121 bài 23 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều...
Trò chơi mục 2 trang 121 bài 23 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều: “Mặt Trời và Trái Đất”
Giải trò chơi mục 2 trang 121 bài 23 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều – Bài 23: Trái...
Quan sát mục 3 trang 123 bài 23 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều: Chỉ chiều chuyển động của Mặt Trăng...
Giải quan sát mục 3 trang 123 bài 23 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều – Bài 23: Trái...
Thực hành xử lý tình huống mục 2 trang 122 bài 23 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều: Tìm hiểu vì...
Giải thực hành, xử lý tình huống mục 2 trang 122 bài 23 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều...
Trò chơi mục 3 trang 123 bài 23 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều: “Chuyển động của Mặt Trăng xung quanh...
Giải trò chơi mục 3 trang 123 bài 23 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều – Bài 23: Trái...
Thực hành xử lý tình huống mục 3 trang 124 bài 23 Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều: Hãy chỉ và...
Giải thực hành, xử lý tình huống mục 3 trang 124 bài 23 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều...
Thực hành xử lý tình huống mục 1 trang 126 Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời Tự nhiên và xã hội...
Giải thực hành, xử lý tình huống mục 1 trang 126 Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời SGK Tự nhiên...
Câu hỏi & thảo luận mục 1 trang 125 Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời Tự nhiên và xã hội lớp...
Giải trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 125 Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời SGK Tự...

Mới cập nhật

Bài 7 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Đồ thị của hàm số (y = frac{x}{4} + 4)...
Sử dụng kiến thức về đồ thị hàm số để tìm dạng của đồ thị hàm số. Hướng dẫn giải bài 7 trang 18...
Bài 6 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Cho hàm số (y = frac{{ – x + 9}}{9})....
Sử dụng kiến thức hàm số bậc nhất để tìm câu đúng. Giải chi tiết bài 6 trang 18 sách bài tập toán 8...
Bài 5 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Cho hai đường thẳng (y = frac{1}{4}x + 4) và...
Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b) và (d':y' = a'x + b'): + Nếu (a = a'. Vận dụng kiến thức...
Bài 4 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Đường thẳng song song với đường thẳng (y = 5x)...
Sử dụng kiến thức về hai đường thẳng song song để tìm hàm số: Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b) và...
Bài 3 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Nếu hai đường thẳng ({d_1}: y = – 3x +...
Sử dụng kiến thức về hai đường thẳng song song để tìm m: Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b) và (d':y'...
Bài 2 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm...
Thay giá trị của hoành độ điểm đó vào hàm số để tìm tung độ. Phân tích và lời giải bài 2 trang 18...