Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English B Unit 7 trang 125 Explore Our World: B85. ea – ear (tai) ea – year...
Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English B Unit 7 trang 125 Explore Our World. Hướng dẫn giải, xem đáp án ,...
Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English A Unit 3 trang 58 Explore Our World: family (gia đình); father (bố, ba). Do you...
Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English A Unit 3 trang 58 Explore Our World. Hướng dẫn giải, xem đáp án ,...
Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1B Unit 3 trang 51 Explore Our World: parents: bố mẹ; grandparents: ông bà; grandmother: bà; grandfather: ông
Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1B Unit 3 trang 51 Explore Our World. Hướng dẫn giải, xem đáp án , Bài 1, Bài...
Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1A Unit 3 trang 50 Explore Our World: father: bố, ba | mother: mẹ | sister: chị gái, em...
Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1A Unit 3 trang 50 Explore Our World. Hướng dẫn giải, xem đáp án , Bài 1, Bài...
Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English B Unit 2 trang 41 Explore Our World: river (sông), fish (cá), tree (cái cây), green...
Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English B Unit 2 trang 41 Explore Our World. Hướng dẫn giải, xem đáp án ,...
Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English A Unit 2 trang 40 Explore Our World: sky (bầu trời), butterfly (con bướm)
Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English A Unit 2 trang 40 Explore Our World. Hướng dẫn giải, xem đáp án ,...
Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1B Unit 2 trang 33 Explore Our World: the sun: mặt trời a pet dog: chó thú cưng a...
Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1B Unit 2 trang 33 Explore Our World. Hướng dẫn giải, xem đáp án , Bài 1, Bài...
Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1A Unit 2 trang 32 Explore Our World: the sky: bầu trời the tree: cái cây a bird: con...
Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1A Unit 2 trang 32 Explore Our World. Hướng dẫn giải, xem đáp án , Bài 1, Bài...
Tiếng Anh lớp 3 The sounds of English B Unit 1 trang 27 Explore Our World: pen (bút mực), paper (giấy), book (quyển sách),...
Tiếng Anh lớp 3 The sounds of English B Unit 1 trang 27 Explore Our World. Hướng dẫn giải, xem đáp án ,...
Tiếng Anh lớp 3 The sounds of English A Unit 1 trang 26 Explore Our World: school (trường học), too(quá, cũng)
Tiếng Anh lớp 3 The sounds of English A Unit 1 trang 26 Explore Our World. Hướng dẫn giải, xem đáp án ,...

Mới cập nhật

Bài 8 trang 19 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Đoạn thẳng trong hình vẽ bên là tập hợp những...
Sử dụng kiến thức về đồ thị hàm số để tìm đáp án đúng. Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 8 trang 19 sách...
Bài 7 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Đồ thị của hàm số (y = frac{x}{4} + 4)...
Sử dụng kiến thức về đồ thị hàm số để tìm dạng của đồ thị hàm số. Hướng dẫn giải bài 7 trang 18...
Bài 6 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Cho hàm số (y = frac{{ – x + 9}}{9})....
Sử dụng kiến thức hàm số bậc nhất để tìm câu đúng. Giải chi tiết bài 6 trang 18 sách bài tập toán 8...
Bài 5 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Cho hai đường thẳng (y = frac{1}{4}x + 4) và...
Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b) và (d':y' = a'x + b'): + Nếu (a = a'. Vận dụng kiến thức...
Bài 4 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Đường thẳng song song với đường thẳng (y = 5x)...
Sử dụng kiến thức về hai đường thẳng song song để tìm hàm số: Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b) và...
Bài 3 trang 18 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo tập 2: Nếu hai đường thẳng ({d_1}: y = – 3x +...
Sử dụng kiến thức về hai đường thẳng song song để tìm m: Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b) và (d':y'...