SBT Tiếng Anh lớp 3 - iLearn Smart Start (Cánh diều)

Trang chủ Lớp 3 SBT Tiếng Anh lớp 3 - iLearn Smart Start (Cánh diều)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SBT Tiếng Anh lớp 3 - iLearn Smart Start (Cánh diều) trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SBT Tiếng Anh lớp 3 - iLearn Smart Start (Cánh diều).

Mới cập nhật

Unit 8. Food - SBT Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start: There is a donut. Do you want it? (Có 1 chiếc bánh...
Gợi ý giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A, B, C, D; Culture:...
Unit 7. Toys - SBT Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start: A: What can you see? (Bạn có thể nhìn thấy cái gì?
Giải và trình bày phương pháp giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A,...
Unit 6. Clothes- SBT Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start: What do you want? (Bạn muốn cái gì?
Phân tích và giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A, B, C, D;...
Unit 5. Sport and hobby. SBT Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start: A: Can you play badminton? (Bạn có thể chơi cầu lông...
Giải và trình bày phương pháp giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A,...
Unit 4. Home - SBT Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start: Hey, Lucy. Where’s mom? (Lucy, Mẹ ở đâu? )
Hướng dẫn giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A; Lesson B: B, C,...
Unit 3. School - SBT Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start: A: Are these your notebooks, Ella? (Đây là những quyển vở của...
Lời Giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A, B, C, D; Art: A,...
Unit 2. Family - SBT Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start: Who’s this? (Đây là ai? )
Hướng dẫn giải Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A, B, C, D; Culture:...
Unit 1. My friends - SBT Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start: How do you spell “Lucy”? (Bạn đánh vần “Lucy” như thế...
Hướng dẫn trả lời Lesson 1: A, B, C, D; Lesson 2: A, B, C, D; Lesson 3: A, B, C, D;...
Getting started - SBT Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start: Hello. What’s your name? (Xin chào. Bạn tên gì?
Hướng dẫn trả lời Lesson 1: A, B, C; Lesson 2: A, B, C; Lesson 3: A, B, C; Lesson 4: A,...