Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 VBT Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 VBT Toán 3 tập 2: Bài Số 100 000 – Luyện tập...

Bài 131. Số 100 000 – Luyện tập Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56 bài 131 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Số ?.

1. Số ?

a. 50 000 ; 60 000 ; 70 000 ; ……………… ; 90 000 ; ………………

b. 17 000 ; 18 000 ; …………….. ; 20 000 ; ……………… ; ………………..

c. 16 500 ; 16 600 ; 16 700 ; ……………. ; ……………… ; ………………..

d. 23 475 ; 23 476 ; ……………….. ; ………………… ; 23 479 ; ……………….

2. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :

3. Một nhà thi đấu có 8000 chỗ ngồi, đã có 6000 người đến xem trận đấu. Hỏi còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi ?

4. Số ?

Số liền trước

Sốđã cho

Số liền sau

31 653

31 654

31 655

23 789

40 107

62 180

75 699

99 999

1.

a. 50 000 ; 60 000 ; 70 000 ; 80 000 ; 90 000 ; 100 000

b. 17 000 ; 18 000 ; 19 000 ; 20 000 ; 21 000 ; 22 000

c. 16 500 ; 16 600 ; 16 700 ; 16 800 ; 16 900 ; 17 000

d. 23 475 ; 23 476 ; 23 477 ; 23 478 ; 23 479 ; 23 480

Quảng cáo

2.

3.

Bài giải

Số chỗ ngồi chưa có người ngồi là:

8000 – 6000 = 2000 (chỗ ngồi)

Đáp số: 2000 chỗ ngồi

4.

Số liền trước

Sốđã cho

Số liền sau

31 653

31 654

31 655

23 788

23 789

23 790

40 106

40 107

40 108

62 179

62 180

62 181

75 698

75 699

75 700

99 998

99 999

100 000


Mục lục môn Toán 3 (VBT)