Vở bài tập Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 3 (VBT Toán lớp 3) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Câu 1, 2, 3, 4 trang 86 VBT Toán 3 tập 2: Bài 157+158. Ôn tập các số đến...
1. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :
Phần 1, 2 trang 84 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Tự kiểm tra
Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút...
1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Luyện tập

Lesson 3 – Unit 7 trang 50,51 SGK Anh lớp 3, Bài 6: Project. (Dự án/Đề án). Viết tên của những phòng trong trường...
Unit 7: That's my school - Đó là trường tôi - Lesson 3 - Unit 7 trang 50,51 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài...
Chọn những bức tranh về cảnh đẹp ở nước ta. Nói những điều mà em quan sát được từ cảnh đẹp ấy (Bài 1),...
150 bài văn hay lớp 3 - Chọn những bức tranh về cảnh đẹp ở nước ta. Nói những điều mà em quan sát...
Soạn bài nhà ảo thuật – Tiếng Việt lớp 3
Nhà Ảo Thuật - Soạn bài nhà ảo thuật. Câu 1.Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật ?Câu 2.Hai chị em...