Vở bài tập Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 3 (VBT Toán lớp 3) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Luyện tập

Câu 1, 2,3, 4 trang 26 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Bài 107 Luyện tập
Giải câu 1, 2,3, 4 trang 26 bài 107 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết thành phép nhân và...
Mỗi túi có 9 quả cam. Hỏi 4 túi như vậy có bao nhiêu quả cam?
Giải bài 3 trang 38 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức tập 1 - Bài 12: Bảng nhân 9, Bảng chia 9 Mỗi...
Luyện từ và câu – Tuần 19 Trang 2 Vở bài tập Tiếng việt 3 tập 2 1. Độc hai khổ thơ dưới dây...
1. Độc hai khổ thơ dưới dây và trả lời câu hỏi ở dưới. Luyện từ và câu - Tuần 19 Trang 2 Vở...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Bài 133 Luyện tập
Bài 133+134. Luyện tập - Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 bài 133 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2....
Bài 2 trang 84 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức: Điền số thích hợp vào ô trống
Hướng dẫn giải bài 2 trang 84 SGK Toán lớp 3 tập 1 Kết nối tri thức - Bài 29: Luyện tập chung -...