Vở bài tập Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 3 (VBT Toán lớp 3) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quảng cáo


Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Luyện tập

Chính tả trên đường mòn Hồ Chí Minh, Câu 1: Nghe – Viết Trên đường mòn Hồ Chí Minh.Câu 2: Điền vào chỗ trống:Câu...
Trên đường mòn Hồ Chí Minh - Chính tả trên đường mòn Hồ Chí Minh. Câu 1: Nghe - Viết : Trên đường mòn...
Soạn bài bác sĩ Y-éc-xanh – Tiếng Việt lớp 3
Bác sĩ Y-éc-xanh - Soạn bài bác sĩ Y-éc-xanh. Câu 1. Vì sao bà khách ao ước gặp bác sĩ Y-éc-xanh ?Câu 2. Ông...
Tập làm văn – Tuần 17 trang 89 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Dựa vào bài tập làm văn miệng...
Dựa vào bài tập làm văn miệng ở tuần 16 (sách Tiếng Việt 3, tập một, trang 138), em hãy viết một bức thư...
Tập làm văn Kể về lễ hội trang 64 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Quan sát cảnh lễ hội và tả lại qung...
Tập làm văn : Kể về lễ hội - Tập làm văn : Kể về lễ hội trang 64 SGK Tiếng Việt 3 tập...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 34 VBT Toán 3 tập 2: Bài 115. Làm quen với chữ số La Mã
Giải câu 1, 2,3, 4 trang 34 bài 115 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Nối ( theo mẫu) -...