Vở bài tập Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 3 (VBT Toán lớp 3) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Luyện tập

Chính tả – Tuần 15 trang 77 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Điền vào chỗ trống ui hoặc
1. Điền vào chỗ trống ui hoặc ươi. Chính tả - Tuần 15 trang 77 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1...
Chính tả – Tuần 16 trang 82 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1:Điền vào chỗ trống tr hoặc ch
1. a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch . Chính tả - Tuần 16 trang 82 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3...
Soạn bài chiếc áo len – Tiếng Việt lớp 3
Chiếc áo len - Soạn bài chiếc áo len. 1. Chiếc áo len của bạn Hòa đẹp và tiện lợi như thế nào? Trả...
Lý thuyết luyện tập (trang 8 SGK): Luyện tập trang 8 SGK Toán lớp 3
Lý thuyết luyện tập (trang 8 SGK): Luyện tập trang 8 SGK Toán lớp 3. Kiến thức cần nhớ: Trong phép trừ... ...
Chính tả – Tuần 8 trang 35 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Tìm và viết vào chỗ trống các
1. Tìm và viết vào chỗ trống các từ. Chính tả - Tuần 8 trang 35 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập...