Vở bài tập Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 3 (VBT Toán lớp 3) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Luyện tập

Bài 1,2,3,4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại lượng
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại lượng. Bài 1. Khoanh vào...
Em cùng các bạn trong tổ tổ chức một cuộc họp trao đổi về trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng ( Bài...
150 bài văn hay lớp 3 - Em cùng các bạn trong tổ tổ chức một cuộc họp trao đổi về trách nhiệm của...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT Toán 3 tập 2: Bài 152. Luyện tập chung
Bài 152. Luyện tập chung - Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 79 bài 152 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1....
Chính tả – Tuần 2 trang 6 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết vào chỗ trống trong bảng
1. Viết vào chỗ trống trong bảng . Chính tả - Tuần 2 trang 6 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1...
Luyện từ và câu – Tuần 16 trang 81 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Điền vào chỗ trống
1. Điền vào chỗ trống . Luyện từ và câu - Tuần 16 trang 81 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1...