Vở bài tập Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 3 (VBT Toán lớp 3) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Luyện tập

Bài 1,2,3,4 Tiết 122 trang 129 sgk Toán 3: Luyện tập trang 129 SGK Toán lớp 3
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 122 trang 129 sgk Toán 3: Luyện tập trang 129 SGK Toán lớp 3. Bài...
Soạn bài bé thành phi công – Tiếng Việt lớp 3
Bé thành phi công - Soạn bài bé thành phi công. Câu 1. Bé chơi trò gì ?Câu 2. Tìm các câu tỏ rõ...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 vở bài tập Toán 3 tập 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)
1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) . Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 -...
Chính tả bài người liên lạc nhỏ, 1. Nghe – Viết: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ (trích) – Tìm tên riêng trong bài chính tả....
Người liên lạc nhỏ - Chính tả bài người liên lạc nhỏ. 1. Nghe - Viết: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ (trích) - Tìm tên...
Lesson 3 – Unit 11 trang 10,11 SGK Anh lớp 3, Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).How old is he?How old...
Unit 11: This is my family - Đây là gia đình tôi - Lesson 3 - Unit 11 trang 10,11 SGK Tiếng Anh lớp...