Vở bài tập Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 3 (VBT Toán lớp 3) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Luyện tập

Tiết 6 – 7 Ôn tập giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức: Đọc hiểu về quê hương
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 78, 79, 80 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Kết nối tri thức: Tiết 6 - 7...
Bài 1 trang 59 SGK Toán lớp 3 tập 1: Tính nhẩm 6 x 3
Hướng dẫn giải bài 1 trang 59 SGK Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo tập 1 - Bài Bảng nhân 6 Tính nhẩm: 6...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 sgk Toán 3: Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần)
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 sgk Toán 3: Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần). Bài...
Luyện viết đoạn trang 127 Tiếng Việt lớp 3: Viết đoạn văn ngắn về một nhân vật trong câu chuyện đã đọc. Em thích...
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 127, 128 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 1 Kết nối tri thức: Luyện viết đoạn...
Thực hành 1 trang 32 Toán 3 tập 1: Tính giá trị của mỗi biểu thức rồi nói theo mẫu Mẫu: 26 +...
Trả lời câu hỏi thực hành 1 trang 32 SGK Toán lớp 3 tập 1 sách Chân trời sáng tạo. Bài Làm quen với biểu...