Vở bài tập Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 3 (VBT Toán lớp 3) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Luyện tập

Tập làm văn viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân...
Ngọn lửa Ô-lim-pích - Tập làm văn viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho một bạn nước ngoài để làm quen và...
Lesson 1 – Unit 18 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). I’m...
Unit 18: What are you doing? - Bạn đang làm gì? - Lesson 1 - Unit 18 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3....
Lesson Two: Grammar – Unit 5 – Family & Friends Special Edition Grade 3 (lớp 3)
Lesson Two: Grammar - Unit 5 - Family & Friends Special Edition Grade 3. 4. Look again and write: likes  /  doesn't like. Bài:...
Tiết 7 – Tuần 9 trang 46 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: B. Dựa theo nội dung bài học, ghi dấu...
B. Dựa theo nội dung bài học, ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng . Tiết 7 - Tuần 9 trang...