Vở bài tập Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 3 (VBT Toán lớp 3) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Luyện tập

Lý thuyết tiết 13: Xem đồng hồ ( trang 13 ): Xem đồng hồ
Lý thuyết tiết 13: Xem đồng hồ ( trang 13 SGK): Xem đồng hồ. Kiến thức cần nhớ ...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 sgk Toán 3: Luyện tập trang 62 SGK Toán lớp 3
Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 sgk Toán 3: Luyện tập trang 62 SGK Toán lớp 3. Viết vào ô trống theo mẫu...
Soạn bài mẹ vắng nhà ngày bão – Tiếng Việt lớp 3
Mẹ vắng nhà ngày bão - Soạn bài mẹ vắng nhà ngày bão. 1. Ngày bão vắng mẹ, ba bố con vất vả như...
Chính tả – Tuần 19 Trang 3 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2 Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 1. Điền...
Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền chữ / hoặc n . Chính tả - Tuần 19 Trang 3 Vở bài tập (VBT)...
Lesson One: Words – Unit 5 – Family & Friends Special Edition Grade 3 (lớp 3)
Lesson One: Words - Unit 5 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Bài: Unit 5: Let's buy presents! 1. Listen, point, and...